Verduurzaming melkgeitensector is weer een stap verder

‹ Terug naar overzicht

Verduurzaming melkgeitensector is weer een stap verder

Geplaatst op:

Het plan voor de verduurzaming van de melkgeitensector is vorig jaar verder concreet gemaakt in een implementatieplan. Dit plan is inmiddels klaar en goedgekeurd en bestaat uit een serie concrete projecten, doelen, tijdpaden en budgetten. Het Implementatieplan ‘Versnellen verduurzaming van de melkgeitenhouderij’ staat op de website van het Platform Melkgeitenhouderij.

In het plan dat het platform in september vorig jaar uitbracht, staan doelen en maatregelen voor  specifieke opgaven voor de sector. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat.

Verdere verduurzaming door programma

De sector beschikt met KwaliGeit en DGZK over twee instrumenten om de productie van geitenzuivel veilig en duurzaam te maken. De ervaringen en resultaten waren aanleiding om bij het verder verduurzamen van de sector aan te sluiten op het programma Duurzame Geitenzuivelketen.

Duurzame Geitenzuivelketen

Het Platform Melkgeitenhouderij streeft naar een deelname van 75 procent van de leveranciers aan de leden van brancheorganisatie NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie) aan het programma Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK). NGZO-leden tekenden een intentieverklaring, waarmee zij aangeven dat zij zich inzetten voor 100 procent deelname van hun melkleveranciers in 2022.