Melkgeitensector onder druk door hogere kosten in 2021

‹ Terug naar overzicht

Melkgeitensector onder druk door hogere kosten in 2021

Geplaatst op:

De melkgeitensector kreeg vorig jaar te maken met een toename van de kosten. De belangrijkste stijging zit in de krachtvoerkosten die met 15 procent stegen als gevolg van een prijsstijging van het mengvoer. De melkprijs over 2021 bedroeg circa € 69,50 per 100 kilo melk en was vergelijkbaar met 2020. De gestegen kosten zetten de marge in de sector onder druk, bericht accountants- en adviesorganisatie Abab in haar Melkgeitenmonitor.

De impact van de coronacrisis op de melkprijs was in 2021 beperkt. Zowel het vet- als het eiwitgehalte in de melk is gestegen. Het vetgehalte nam gemiddeld 0,1 procentpunt toe. Dat is veelal het gevolg van aanpassingen in het rantsoen. De hoeveelheid kilogrammen vet en eiwit per geit steeg in 2021 met 1,6 kilo naar 90,7 kilogram.

Het mengvoerverbruik bleef in 2021 ongewijzigd. De strooiselkosten zijn met bijna 20 procent gestegen, vooral als gevolg van de hoge prijs in het eerste halfjaar van 2021. De mestafzetkosten daalden licht door lagere afzetprijzen. 

Melkgeitensector betaalt meer voor energie 

Ook de energiekosten waren hoger, blijkt uit de Melkgeitenmonitor. De stijging van energiekosten treft niet elk bedrijf even hard. Dit hangt af van de mate waarin de energieprijs is vastgelegd en of er zonnepanelen aanwezig zijn.

De prijsstijging  van kunstmest, een direct gevolg van de sterk gestegen energieprijzen, komt pas tot uiting in de kostprijs van 2022. Ook stegen de brandstofkosten van werktuigen door de hogere dieselprijs. Het afgelopen jaar deden melkgeitenhouders vaker een beroep op vreemde arbeid. Daarnaast leidde de krapte in het arbeidsaanbod ook tot een stijging van de uurtarieven. Beide factoren zorgden ervoor dat de personeelskosten met ruim 10 procent toenamen.

Ook dit jaar hogere kosten 

De kostenstijging zet ook dit jaar door. Inmiddels ligt de kostprijs al weer € 2 per 100 kilogram hoger dan de gemiddelde kostprijs over 2021. De ontwikkeling van de melkprijs is nog onzeker, maar door de stijging van de kosten is een hogere melkprijs op termijn noodzakelijk om investeringen in verduurzaming op te kunnen brengen.

Sneller verduurzamen blijft actueel 

Sneller verduurzamen blijft een actueel agendapunt voor de sector. In het plan Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij heeft het Platform Melkgeitenhouderij doelen en maatregelen uitgewerkt voor  specifieke opgaven voor de sector zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. 

Inmiddels heeft het platform genoeg reserves om de verplichtingen voor verduurzamen na te komen. Daarom is besloten om de heffingen voor dit jaar met 25 procent te verlagen. Melkgeitenhouders betalen sinds 1 januari € 0,09 per 100 kilogram melk, verwerkende bedrijven van geitenmelk betalen € 0,03 per 100 kilogram.