Plan Platform Melkgeitenhouderij voor snellere verduurzaming

‹ Terug naar overzicht

Plan Platform Melkgeitenhouderij voor snellere verduurzaming

Geplaatst op:

Het Platform Melkgeitenhouderij heeft het plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’ uitgebracht. In dit plan staan doelen en maatregelen voor  specifieke opgaven voor de sector, zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat. 

Platform-MelkgeitenhouderijDe sector beschikt met KwaliGeit en DGZK over twee instrumenten om de productie van geitenzuivel veilig en duurzaam te maken. De ervaringen en resultaten tot dusver zijn aanleiding om bij het verder verduurzamen van de sector aan te sluiten op het programma Duurzame Geitenzuivelketen.

Het Platform streeft ernaar dat eind dit jaar 75 procent van de leveranciers aan de leden van brancheorganisatie NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie) deelnemen aan het programma Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK). 

NGZO-leden tekenen binnenkort een intentieverklaring waarmee zij aangeven dat zij zich inzetten voor 100 procent deelname van hun melkleveranciers in 2022. Verder krijgen binnen DGZK belangrijke thema’s voor de sector extra nadruk zoals de bokjesproblematiek, dierenwelzijn, antibiotica, zoönosen en maatschappelijke inbedding.

Welzijn en duurmelken

De huidige onderdelen van de geitenwelzijnsmonitor blijven gehandhaafd. Duurmelken vormt een uitzondering en krijgt een afzonderlijke plaats. Eind dit jaar wordt bekeken hoe de score op het onderdeel welzijn zich ontwikkelt. In deze periode wordt een praktijkonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het praktisch toepassen van de nu opgenomen onderdelen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en het advies van de adviesraad DGZK wordt de inzet voor 2020 bepaald.

Het Platform Melkgeitenhouderij gaat nader bekijken in welke mate en met welke ervaringen duurmelken ingang heeft gevonden in de sector. Op basis daarvan zullen met behulp van een benchmark melkgeitenhouders worden aangezet tot het toepassen van duurmelken.

Zij worden ondersteund met de resultaten van de benchmark om kennisuitwisseling te bevorderen. Voorlopig blijft het streefcijfer van minder dan 30 procent geiten die aflammen gehandhaafd. Dit cijfer kan op basis van verkregen inzicht op termijn wellicht naar beneden worden bijgesteld.

Antibioticagebruik

Er zijn voor de kleine melkgeitenhouderijsector in Nederland weinig geneesmiddelen voor geiten geregistreerd. Dit leidt tot onnodig lange wachttijden waardoor het zonodig toepassen van middelen lastig is. De sector werkt in overleg met het ministerie van LNV aan een vrijstelling voor gebruik van antibiotica uit het buitenland.

Meer informatie: Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij