Melkgeitensector zet verdere stappen naar verduurzaming

‹ Terug naar overzicht

Melkgeitensector zet verdere stappen naar verduurzaming

Geplaatst op:

De Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK) heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het aantal deelnemers aan DGZK steeg van 304 in 2019 naar 324 vorig jaar. De bedrijven uit de melkgeitensector scoorden gemiddeld 113 punten op een maximum van 245 op duurzaamheidsaspecten. In 2019 lag die score gemiddeld op 80 bij maximaal 225 te halen punten.

Melkgeitensector

De DGZK-score is een belangrijk instrument voor de melkgeitensector. Hierin kunnen melkgeitenhouders sinds 2018 op diverse onderdelen punten scoren voor bovenwettelijke inspanningen die bijdragen aan een duurzamere sector.  Vervolgens kunnen zuivelondernemingen financiële premies koppelen aan de deelname en aan behaalde resultaten.

De Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK),  opgericht door het Platform Melkgeitenhouderij werkt samen met zuivelondernemingen en geitenhouders aan verschillende thema’s als dierwelzijn en diergezondheid, energie en klimaat en sectortransparantie. Het belangrijkste instrument is de DGZK score. Hierin kunnen melkgeitenhouders punten vergaren voor bovenwettelijke inspanningen die bijdragen aan een duurzamere sector. Op deze onderdelen kunnen geitenhouders sinds 2018 punten scoren. Vervolgens kunnen zuivelondernemingen financiële stimulansen koppelen aan deelname en aan resultaten. 2018 was vooral een pilotjaar. Aan de hand van de ervaringen in 2018 is de DGZK verder doorontwikkeld in 2019.

Melkgeitensector werkt actief aan verduurzamen

De melkgeitensector in Nederland werkt actief aan verduurzaming. Dat gebeurt onder leiding van het Platform Melkgeitenhouderij. Vanuit dit platform is de samenwerking Duurzame Geitenzuivelketen DGZK opgezet. Binnen dit verband werken zuivelondernemingen en geitenhouders samen aan de uitwerking van de thema’s dierwelzijn en diergezondheid, energie en klimaat en sectortransparantie.

Het Platform Melkgeitenhouderij bracht twee jaar geleden het plan Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij uit.  In dit plan staan doelen en maatregelen voor  specifieke opgaven voor de sector, zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat.