Melkveebedrijven leveren melk van hoge kwaliteit

‹ Terug naar overzicht

Melkveebedrijven leveren melk van hoge kwaliteit

Geplaatst op:

Nederlandse melkveebedrijven leverden vorig jaar bij zuivelondernemingen melk aan van opnieuw een hoog niveau. Ten opzichte van andere jaren zijn er slechts kleine verschuivingen te zien. 

Het celgetal kende in 2018 het laagste niveau met 173.000 cellen per milliliter melk. In 2019 steeg deze waarde weer licht naar 176.000 en over 2020 is een gemiddelde waarde van 182.000 cellen/ml vastgesteld. Slechts 0,5 procent van de boerderijmelkmonsters kwam boven de bovengrens van 400.000, blijkt uit de trend van het celgetal. 

Het aantal gevallen van korten op de melkprijs op basis van de aanwezigheid van groeiremmende stoffen daalde naar 0,011 procent. Bij aanwezigheid van groeiremmende stoffen in melk wordt deze afgekeurd. Groeiremmende stoffen zijn residuen van antibiotica.

Kiemgetal melk stijgt licht 

Het enkelvoudig kiemgetal, een maat voor de reinheid van de melk, steeg met 3.000 zeer licht naar 13.400 kolonievormende eenheden (kve) en geometrisch steeg de waarde naar 11.200 kve, meldt Qlip in een bericht.

Het percentage melkmonsters met boterzuur stabiliseert. De aanwezigheid van boterzuur wordt vastgesteld door de gasvorming te meten in twee buizen. Als er gasvorming optreedt in een buis geeft dat een + waarde. Gasvorming in beide buizen wordt weergegeven door twee keer een +. In 2016 lagen de percentages +/- en +/+ op respectievelijk 6,71 en 1,44 procent. Over 2020 liggen de percentages op respectievelijk 5,46 en 0,60 procent.

Melkureum daalt

Het melkureumgehalte in de melk is gedaald. Deze waarde lag de laatste zeven jaar stabiel rond 22,5 gram per 100 gram melk met variaties tussen 22,2 en 23,1. Over 2020 was er een duidelijke afname van het ureumgehalte naar 21,6 te zien. 

Een duidelijke oorzaak ontbreekt; mogelijk heeft het stikstofdebat melkveehouders scherper op eiwit doen voeren. Ook kan het weer invloed hebben gehad. In een winterrantsoen is het ureumgehalte gemakkelijker te beheersen dan bij vers weidegras. Bij het zeer warme weer van afgelopen zomer hebben de koeien iets minder buiten gelopen. Mogelijk zijn de koeien in de herfst ook iets eerder opgestald dan voorgaande jaren.