Melkveebedrijven verdienen flink minder in augustus

‹ Terug naar overzicht

Melkveebedrijven verdienen flink minder in augustus

Geplaatst op:

Melkveebedrijven hebben gemiddeld genomen in augustus aanzienlijk minder verdiend dan een dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit gegevens van Wageningen Universiteit. 

Het maandsaldo van een gestandaardiseerd melkveebedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe melkveebedrijf kwam in augustus uit op € 14.000. Dit was 7 procent lager dan in augustus 2019. Het saldo ligt daarmee 20 procent onder het niveau van het tienjarig gemiddelde van de maand augustus. 

Cumulatief saldo onder niveau

De daling ten opzichte van 2019 wordt verklaard door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en lagere veeprijzen. Het cumulatieve saldo dit jaar ligt tot en met augustus 6,5 procent onder het niveau van 2019.

Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam in eerste instantie vanaf december 2019 licht toe doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau lag dan een jaar geleden. Vanaf april was het omgekeerd en lag de voerprijs hoger, de melkprijs lager en namen bovendien de veeprijzen af.

In 2020 ligt de melkaanvoer over de eerste zeven maanden ruim 2 procent hoger dan het jaar ervoor. De melkproductie in Europa lag de eerste zes maanden 1,9 procent hoger dan een jaar eerder en loopt dus bijna parallel aan de Nederlandse productie.

Kostprijs op melkveebedrijven

Recent maakte Wageningen Universiteit cijfers bekend over het langjarig verloop van de kostprijs op melkveebedrijven. In de periode 2014-2018 daalde de kostprijs op gangbare melkveebedrijven door het wegvallen van de quotumkosten en de lagere rentekosten met 45 procent. Wel nam de gangbare kostprijs in 2017 en 2018 met € 2,40 per 100 kilo toe maar bleef deze nog onder het niveau van 2014. 

De kleinere bedrijven hebben een fors hogere kostprijs door de relatief hoge arbeidsinzet in verhouding tot de melkproductie. De kostprijs zonder de ingerekende kosten van eigen arbeid en vermogen vertoont dezelfde ontwikkeling maar ligt op een lager niveau die gemiddeld (soms net) onder de melkprijs ligt, aldus de onderzoekers. Hierdoor resteert er in bijna alle jaren gemiddeld een gedeeltelijke vergoeding voor de ingezette arbeid en kapitaal. 

Melkprijs meer dan kostendekkend

Bij de groep grootste gangbare en biologische bedrijven heeft één op de drie bedrijven een melkprijs die hoger is dan de kostprijs. Zij krijgen dus alle ingerekende kosten van arbeid en kapitaal vergoed zodat voor hen de melkprijs dus meer dan kostendekkend is. Bij de kleinste bedrijven is dit nauwelijks het geval. Wel is bij 70 tot 85 procent van de bedrijven de melkprijs zodanig dat er een vergoeding resteert voor de ingezette arbeid en kapitaal maar deze is niet marktconform.

Lees ook: Procesuitgaven melkveebedrijf dalen in eerste halfjaar 2020.