Melkveehouders willen investeren in zonnepanelen en stal

‹ Terug naar overzicht

Melkveehouders willen investeren in zonnepanelen en stal

Geplaatst op:

Ongeveer 10 procent van de melkveehouders wil in zonnepanelen gaan investeren en meer dan 25 procent van de boeren met investeringsplannen verwacht hier in de tweede helft van dit jaar mee te beginnen. 

Iets meer dan 23 procent zegt dit in 2022 van plan te zijn. Verder heeft 2,4 procent dit jaar al een contract ondertekend. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 5.000 Nederlandse melkveehouders die agrarisch marketingbureau AgriDirect dit voorjaar hield. 

Alternatieve energiebronnen

Bijna 40 procent van de melkveehouders werkt al met alternatieve energiebronnen op het bedrijf zoals zonnepanelen voor elektriciteitsproductie. Zo’n vier op de tien melkveehouders maken al gebruik van deze alternatieve energievoorziening. Verder heeft 3 procent van de benaderde melkveehouders een windmolen voor het opwekken van energie. Het aandeel melkveehouders dat alternatieve bronnen als aardwarmte of biogas benut is nog niet in opkomst: dit ligt in de peiling beneden de 1 procent.

Investeren in stal

Nederlandse melkveehouders hebben meer plannen, zoals investeren in de stal. Bijna 20 procent heeft dergelijke plannen. Rond 10 procent wil de bestaande stal gaan renoveren: ongeveer 7 procent gaat voor een nieuwe stal en de overige 3 procent heeft plannen om de stal te verduurzamen.

Vernieuwen van dak, stalvloer en stalinrichting

Dat blijkt uit resultaten van de jaarlijkse data-actualisatie die AgriDirect eveneens dit voorjaar hield onder 4.000 Nederlandse melkveebedrijven. Van de melkveehouders geeft 40 procent aan het dak te willen vernieuwen, 32 procent wil investeren in de stalvloer, eveneens 32 procent zegt de stalinrichting te willen vernieuwen en 8 procent wil investeren in een gevel.

Wanneer investeren?

Op de vraag wanneer ze verwachten te investeren, meldt 10 procent dat de opdracht al is getekend. 17,6 procent geeft aan dat dit in de tweede helft van dit jaar zal plaatsvinden en 22 procent wil investeren in 2022. Van de ondervraagde melkveehouders heeft 8,5 procent dit voor 2023 op de planning staan en 29 procent heeft nog geen tijdsplanning.