Subsidie beschikbaar voor innovaties melkveestallen

‹ Terug naar overzicht

Subsidie beschikbaar voor innovaties melkveestallen

Geplaatst op:

Melkveehouders die denken met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen kunnen de subsidie ‘Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen’ aanvragen.

Deze aanvraag moet uiterlijk 15 juli worden ingediend, samen met een onderzoeksorganisatie. Het idee kan dan worden onderzocht en wellicht ontwikkeld.

Drie fasen in bepaling innovaties

Voor de eerste openstelling is er in totaal € 19,1 miljoen beschikbaar. Een innovatieproject bestaat uit drie fasen. Voor elke fase is er een maximaal subsidiebedrag. Hoeveel subsidie een melkveehouder krijgt, ligt bijvoorbeeld aan het type onderzoek en de grootte van het bedrijf. 

Innovatiemodule

De subsidie is ook bekend als de innovatiemodule. Het is een van de twee modules van de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv).

De tweede module die dit jaar opengaat is de subsidie ‘Investeren in bewezen innovaties voor stallen’. Dit is de investeringsmodule.

Wanneer het niet uitkomt om in deze periode subsidie aan te vragen, hebben  melkveehouders tot en met 2024 ieder jaar twee keer de mogelijkheid om dit te doen. 

Meer informatie: Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen