Ministerie LNV werkt aan omschakelfonds kringlooplandbouw

‹ Terug naar overzicht

Ministerie LNV werkt aan omschakelfonds kringlooplandbouw

Geplaatst op:

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een omschakelfonds om agrarische ondernemers te ondersteunen bij de transitie naar kringlooplandbouw. In het najaar zal zij de Tweede Kamer informeren over de uitwerking van het nieuwe fonds.

Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Zij had dit voorjaar al aangekondigd dat er een omschakelfonds wordt opgezet.

Omschakelfonds: verschillende instrumenten

Het omschakelfonds richt zich op agrarische ondernemers die in het kader van stikstofreductie en op basis van een duurzaam bedrijfsplan willen omschakelen naar duurzame landbouw. Het kan dan gaan om kringloop-, natuurinclusieve, extensieve of biologische landbouw. Het fonds zal uit een combinatie van verschillende instrumenten bestaan. 

Cursussen en vouchers 

Naast een omschakelfonds zijn er vouchers en cursussen om boeren te ondersteunen in de omslag naar kringlooplandbouw. Dit najaar starten cursussen over stikstofbeleid voor ondernemers. Voor een maximum van € 1.500 per jaar kunnen zij vouchers aanvragen en inzetten voor de cursussen. De vouchers kunnen inzetten voor advies van onafhankelijke bedrijfsadviseurs met coachende vaardigheden. Ook kunnen zij samen met andere agrariërs advisering in groepsverband krijgen door het bundelen van hun vouchers en verder cursussen volgen bij groene hogeronderwijsinstellingen. Dit jaar is dat een stikstofcursus. 

Ook bedrijfsadviseurs kunnen vouchers ontvangen voor maximaal € 1.250 per jaar – met als voorwaarde voor adviseurs een eigen bijdrage van minimaal 50 procent.

Innovatie op het Boerenerf

Het doel van de ondersteuning is het verminderen van stikstofuitstoot en nieuwe stappen zetten richting duurzaam en klimaatbestendig ondernemen, schrijft Schouten in een brief met een voortgangsreportage over ‘Innovatie op het Boerenerf’. Dit landelijke digitaal kennisplatform voor het groene domein moet uitgroeien tot een publiek-private samenwerking bij kennisontwikkeling- en doorwerking, scholing en onafhankelijke advisering en het faciliteren van kennisuitwisseling van netwerken. WUR gaat ‘Innovatie op het Boerenerf’ beheren; het platform moet in het derde kwartaal van 2021 in bedrijf zijn.