WUR en RUG zoeken samenwerking in kringlooplandbouw

‹ Terug naar overzicht

WUR en RUG zoeken samenwerking in kringlooplandbouw

Geplaatst op:

Wageningen University & Research (WUR) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) willen met een aantal partijen gaan samenwerken op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw in Noord-Nederland.

De partners die de twee universiteiten op het oog hebben zijn onder meer FrieslandCampina, A-ware, Avebe, Cosun, Agrifirm, Staatsbosbeheer, de waterschappen, Natuurmonumenten, Boerennatuur en LTO Noord.

Realisatieplan Kringlooplandbouw

De onderzoekers willen in deze opzet een bijdrage leveren aan het Realisatieplan Kringlooplandbouw, de Agroagenda Noord Nederland en de Regio Deals in Noord-Nederland. 

Noord-Nederland

Rond deze tijd moeten de eerste gezamenlijke onderzoeksplannen klaar zijn. Noord-Nederland is door het ministerie van LNV aangewezen als experimenteergebied voor natuurinclusieve landbouw, bericht WUR-nieuwsplatform Resource.

Vijf onderzoeksthema’s

De universiteiten inventariseren de meerwaarde van samenwerking op vijf onderzoekthema’s: verdienmodellen, landschapstransities, biodiversiteit en verlaging klimaatimpact voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw.