NEN herziet twee normen over zuivelmicrobiologie

‹ Terug naar overzicht

NEN herziet twee normen over zuivelmicrobiologie

Geplaatst op:

NEN heeft twee normen over zuivelmicrobiologie herzien en gepubliceerd. Dat zijn NEN 6815:2020 Melk en melkproducten – Bepaling van het gehalte aan lactobacillen, en NEN 6877:2020 Melk en melkproducten – Aantonen van sporen van boterzuurbacteriën en bepaling van het gehalte aan sporen van boterzuurbacteriën volgens de MPN-techniek, zo meldt NEN.

De meeste normen over analysemethoden voor microbiologie worden op internationaal niveau ontwikkeld door de commissie ISO/TC 34/SC 9 Food products – Microbiology. Deze normen zijn vaak geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen waaronder diervoeder, zuivel, vis en vlees. 

Onderwerpen in zuivelmicrobiologie

Op nationaal niveau is een werkgroep van experts actief voor een aantal specifieke onderwerpen op het gebied microbiologie in de zuivelsector. De werkgroep Zuivelmicrobiologie valt onder de normcommissies Microbiologie van de voedselketen en Melk en zuivelproducten.

Thermofiel kiemgetal 

De werkgroep gaat nu aan de slag met de ontwikkeling van een norm voor het bepalen van het thermofiel kiemgetal. Dit is een belangrijke hygiëneparameter, met name in processen waarbij verwarmingsstappen onderdeel zijn van het productieproces zoals indampen en drogen maar ook pasteurisatie. Een hoog thermofiel kiemgetal duidt op hygiëneproblemen in de productielijn wat kan leiden tot afkeuren van producten. 

Vooral in het productieproces van poedervormige producten zoals zuigelingenvoeding en dieetvoeding, speelt het thermofiel kiemgetal als hygiëne-indicator een steeds belangrijkere rol.