Overname De Marke stopgezet; onderzoek naar andere samenwerking

‹ Terug naar overzicht

Overname De Marke stopgezet; onderzoek naar andere samenwerking

Geplaatst op:

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. De boeren zijn tot de conclusie gekomen dat ze het financieel niet rond krijgen om het agro-innovatiecentrum over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). 

De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken hoe melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek. Onderzoek op de proefboerderij richt zich op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De vier hoofdthema’s zijn natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat. 

De Marke in Boerenhanden

Andre Arfman, sinds een jaar voorzitter van het bestuur van de coöperatie: “Ik ben ervan overtuigd dat we ondanks de afgeketste overname, de stem van de boeren in de onderzoeksprogrammering en ontwikkeling van De Marke gestalte kunnen geven via de samenwerking met WUR en andere partijen, zoals Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Het initiatief De Marke in Boerenhanden leverde in de afgelopen periode veel dynamiek op en een goed gevulde onderzoeksportefeuille met voor de sector relevante thema’s voor de continuïteit van de melkveehouderij op de zandgronden. De Marke blijft open en de boerenbetrokkenheid zetten we in een andere vorm voort.” 

In september maakte de coöperatie bekend dat er plannen zijn om het melkveeproefbedrijf over te nemen.