Platform Melkgeitenhouderij verlaagt heffingen

‹ Terug naar overzicht

Platform Melkgeitenhouderij verlaagt heffingen

Geplaatst op:

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Melkgeitenhouderij is in de begroting voor 2022 besloten om de heffingen met 25 procent te verlagen. Melkgeitenhouders betalen vanaf 1 januari € 0,09 per 100 kilogram melk, verwerkende bedrijven van geitenmelk betalen € 0,03 per 100 kilogram.

De heffing werd twee jaar geleden verhoogd om een snellere verduurzaming mogelijk te maken. In het  plan ‘Versnellen verduurzamen van de melkgeitenhouderij’ staan doelen en maatregelen voor  specifieke opgaven voor de sector, zoals de zorg voor jonge dieren, verantwoord antibioticagebruik, zoönosen, maatschappelijke inbedding en energie en klimaat.

Platform Melkgeitenhouderij heeft genoeg reserves

Voor dit jaar heeft het melkgeitenhouderijplatform aanvullend budget gereserveerd om onderzoek te doen naar luchtwegaandoeningen bij geitenlammeren en om geitenhouders te ondersteunen die boklammeren op het eigen bedrijf willen gaan afmesten. Inmiddels zijn er voldoende reserves om alle verplichtingen voor de verduurzamingsagenda na te komen.

Duurzame Geitenzuivelketen

Het Platform Melkgeitenhouderij streeft naar een deelname van 75 procent van de leveranciers aan de leden van brancheorganisatie NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie) aan het programma Duurzame Geitenzuivelketen (DGZK). NGZO-leden tekenden vorig jaar een intentieverklaring waarmee zij aangeven dat zij streven naar 100 procent deelname dit jaar van hun melkleveranciers.

Ward Watzeels bestuurslid

Ward Watzeels is per 1 januari gekozen als bestuurslid van het Platform Melkgeitenhouderij. Hij vertegenwoordigt hierin de NGZO (Nederlandse GeitenZuivel Organisatie) en is in het dagelijks leven directeur productie bij Bettinehoeve.

Watzeels vervangt Evert Schilstra van Holland Goat Milk die met pensioen gaat. Naast Ward Watzeels bestaat het bestuur nu uit Henry Voogd namens de NGZO en Henk van Roekel en Jos Tolboom, namens de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij.