Podcasts Boer aan het Roer: nieuwe verdienmodellen agrariërs

‹ Terug naar overzicht

Podcasts Boer aan het Roer: nieuwe verdienmodellen agrariërs

Geplaatst op:

Boer aan het Roer, een onderdeel van Regio Deal Foodvalley, lanceert zes podcasts om agrariërs te inspireren over nieuwe verdienmodellen. 

Melk- en vleesveehouder Roel van Dijk komt in de eerste podcast aan het woord. Van Dijk zet zijn melk af via kaas onder het eigen merk Binnenvelds Goud. Hij heeft tevens een vleessnijderij en verkoopt zijn vlees via een verkorte afzetketen. Wanneer besloot Roel van Dijk het roer om te gooien? Hoe bevalt het om zelf zijn producten te verkopen? Wat zou hij andere ondernemers aanraden? 

Podcasts Boer aan het Roer

Op www.boeraanhetroer.nl/verdienmodellen staat meer informatie over de podcasts en het webinar. Dit webinar Nieuwe Verdienmodellen wordt als introductie uitgezonden. Gerdien Kleijer, Frederiek van Lienen en Jan Willem van der Schans deelden hun kennis over werken aan een nieuw verdienmodel voor een toekomstgericht boerenbedrijf. “Veel agrarische ondernemers willen een slag maken in de verduurzaming van hun boerenbedrijf. Een sterk verdienvermogen is essentieel willen boeren en tuinders werken aan kringlooplandbouw zoals het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel dat voor ogen heeft”, aldus Gerdien Kleijer tijdens het webinar. “Allereerst is bewustwording onder boeren, erfbetreders en beleidsmakers nodig, gevolgd door stimulering om te zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden. Dat doen we met Boer aan het Roer.”

Webinar Boer aan het Roer

Het webinar over nieuwe verdienmodellen werd onlangs gevolgd door rond 150 belangstellenden, merendeels boeren in de Foodvalley-regio. Kleijer vond het hoopvol dat het overgrote deel van de kijkers via een poll aangaf dat de boer over tien jaar een deel van zijn geld verdient door betaling via maatschappelijke diensten, bijvoorbeeld door betaald te worden voor natuurbeheer. “Op dit moment werken dergelijke vergoedingen vooral vanuit subsidies”, vertelt Kleijer, “maar in de toekomst is het hopelijk wel zo dat vergoeding voor maatschappelijke diensten een substantiële en continue inkomstenbron zal zijn.”

Educatie, zorg of entertainment

Frederiek van Lienen besprak tijdens het webinar de verschillende mogelijkheden om waarde toe te voegen aan je bedrijf. Veel deelnemers geven de voorkeur aan sociale waarde. Dat betekent dat een agrarisch ondernemer activiteiten ontwikkelt op het gebied van educatie, zorg of entertainment. Van Lienen: “Alle opties zijn goed en een mix is ook mogelijk. Wat belangrijk is dat je als boer zelf aan het roer staat en mogelijkheden zoekt die bij jou passen om ook in de verre toekomst te blijven ondernemen.” 

Jan Willem van der Schans besprak verschillende bedrijfsstrategieën die daarbij kunnen worden ingezet. Een voorbeeld hiervan is circulariteit, waarbij je kunt denken aan het verwerken van reststromen.

Regio Deal Foodvalley & Boer aan het Roer

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 gesloten tussen het Rijk en regionale partners. Het is een meerjarige samenwerking om de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem te versnellen. Er zijn drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis & Innovatie. Boer aan het Roer voert het landbouwthema uit, waarbinnen onder andere een proeftuin wordt ingericht en masterclasses en trainingen worden aangeboden.