Rabobank over veenweidegebieden: 'Melkveehouders hebben sleutelrol’

‹ Terug naar overzicht

Rabobank over veenweidegebieden: 'Melkveehouders hebben sleutelrol’

Geplaatst op:

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 de CO2-uitstoot van veenweidegebieden substantieel verminderd moet zijn. In 2050 dienen de gebieden zelfs klimaatneutraal te zijn. “Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak waarbij iedereen zijn bijdrage levert en melkveehouders een sleutelrol vervullen. Ook pleiten we voor een goed beloningssysteem”, aldus Carin van Huët, directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank. 

“Burgers, overheid, boeren en ketenpartijen dienen allemaal hun bijdrage te leveren en samen te werken aan oplossingen”, vervolg Van Huët. “Daarnaast zien we dat er een sleutelrol is weggelegd voor melkveehouders. Als beheerders van het gebied kunnen zij, met de inzet van innovatieve oplossingen, de daling van de bodem beperken en de CO2-uitstoot van veenweidegebieden verminderen.”

Maatschappelijke bijdragen in veenweidegebieden

De melkveehouders in veenweidegebieden zijn bovendien een belangrijke voedselproducent – ze leveren ruim 2 miljard kilogram melk – en ze leveren een maatschappelijke bijdrage met onder andere zorglandbouw, natuurbeheer en recreatie. Ze zijn daardoor van grote waarde voor de economie en kwaliteit van leven nu en in de toekomst.

Om melkveehouders in staat te stellen innovatieve oplossingen te realiseren, is het belangrijk dat de overheid zorgt voor duidelijkheid en waardering. Een beloningssysteem is nodig waarin overheden, boeren en ketenpartijen samen op kunnen trekken. Een systeem dat initiatieven van boeren voor het vasthouden van CO2 en het leveren van diensten op gebied van natuur- en waterbeheer waardeert. 

Rabobank ging in gesprek met melkveehouders, overheden en ketenpartijen in de veenweidegebieden. Op basis van deze gesprekken en analyses van (klant)data werkte de bank vier scenario’s uit die leiden tot de toekomstvisie op veenweidegebieden. 

Groene Cirkel Kaas en bodemdaling

Het partnerschap Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling is een voorbeeld van een nieuw verdienmodel. Het is gericht op het creëren van een model voor toekomstbestendige landbouw in veenweidegebieden. 

Valuta voor Veen 

co2-uitstoot veenweidegebiedenEen ander voorbeeld is Valuta voor Veen dat betrouwbare meetmethoden ontwikkelt voor maatregelen gericht op vermindering van CO2-uitstoot. Door deze meetmethode is certificering van de genomen maatregelen mogelijk. Boeren kunnen deze certificaten, carbon credits vervolgens verhandelen en zo nieuwe inkomsten realiseren. Onlangs is de Rabo Carbon Bank gelanceerd om boeren hierbij te gaan helpen. 

Valuta voor Veen, het gecertificeerd CO2-reductieproject, ging vorig jaar zomer van start bij melkveehouder Miedema in Haskerdijken. Met dit eerste CO2-reductieproject in Nederland kwamen gecertificeerde CO2-certificaten op de vrijwillige markt beschikbaar. 

Lees meer informatie over dit onderwerp in het Rabobank-digizine ‘Toekomstgericht ondernemen in veenweidegebieden’.