Reductie ammoniak en methaan: 115 melkveebedrijven aan de slag

‹ Terug naar overzicht

Reductie ammoniak en methaan: 115 melkveebedrijven aan de slag

Geplaatst op:

In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 115 melkveebedrijven aan de slag met een forse reductie van ammoniak- en methaanemissies.

In 2030 moeten  ammoniakemissies en methaanemissie in de melkveehouderij fors gereduceerd te zijn. De koolstof- en stikstofkringlopen zijn niet onbekend, maar er is nog onvoldoende bekend over de invloed van reductiemaatregelen voor ammoniak op de reductie van methaan en vice versa. 

Integrale aanpak reductie

Door praktijkonderzoek en een integrale aanpak binnen Netwerk Praktijkbedrijven werken de melkveehouders samen aan een reeks maatregelen waarmee ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd kunnen worden gereduceerd. Dit doen zij via een integrale aanpak met aandacht voor stikstof, biodiversiteit, weidegang, dierenwelzijn en waterkwaliteit. Daarmee bouwen de melkveehouders  aan een toekomstbestendige melkveehouderij met behoud van economisch perspectief.

2024: uitstoot met 15 tot 30 procent omlaag 

De ambitie van de 115 praktijkbedrijven in het Netwerk is om in 2024 hun ammoniak- en methaanuitstoot met 15 tot 30 procent gereduceerd te hebben. Tijdens deze leerroute nemen ze collega-melkveehouders mee door hen te inspireren en te motiveren om ook op hun bedrijf met passende maatregelen aan de slag te gaan. In 2024 kan dan 80 procent van de Nederlandse melkveehouders vanuit een integrale aanpak bijdragen aan minder ammoniak- en methaanemissie. 

Leer- en ontwikkeltraject

De kandidaten willen samen een leer- en ontwikkeltraject ingaan waarbij maatwerk op bedrijfsniveau vooropstaat. De aanmelders hebben vragenlijsten beantwoord en ieder bedrijf heeft een digitaal kennismakingsgesprek gevoerd met het projectteam. Na deze kennismaking zijn tien onderzoeksbedrijven en dertig demonstratiebedrijven geselecteerd. Daarnaast blijven 75 bedrijven verbonden aan het Netwerk als ambassadeurs.

Onderzoek toetsen in praktijk

Tien onderzoeksbedrijven toetsen nieuwe maatregelen via wetenschappelijk onderzoek en uitgebreide dataverzameling in de praktijk op werking, haalbaarheid en inpasbaarheid. De dertig demonstratiebedrijven focussen vervolgens op de getoetste maatregelen voor de verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Deze bedrijven worden intensief begeleid. De 75 ambassadeursbedrijven worden op meer afstand gevolgd en gaan zelf aan de lat om met de maatregelen aan de slag te gaan.

Het Netwerk Praktijkbedrijven maakt deel uit van een brede programmatische aanpak van methaan en ammoniak in de melkveehouderij gefinancierd door LNV.