Voeradditief Bovaer vermindert methaanuitstoot aanzienlijk

‹ Terug naar overzicht

Voeradditief Bovaer vermindert methaanuitstoot aanzienlijk

Geplaatst op:

Veevoeradditief Bovaer vermindert de methaanuitstoot van melkkoeien in Nederland aanzienlijk, variërend van 27 tot 40 procent minder uitstoot per koe. Dit is afhankelijk van het rantsoen van de koe en hoeveel methaanremmer aan het voer wordt toegevoegd.

Dat zijn conclusies van een onderzoek naar de werking van methaanremmer Bovaer van DSM. Het onderzoek, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus, duurde drie maanden. Het werd ontwikkeld en uitgevoerd door partners uit de zuivelwaardeketen, bestaande uit DSM, Wageningen Universiteit & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus Voeders en ForFarmers. 

Reductie methaanuitstoot

De proef is opgezet om de hoeveelheid methaanreductie vast te stellen bij drie verhoudingen graskuil en maiskuil van het ruwvoer, typisch voor omstandigheden in verschillende regio’s in Nederland en bij twee doseringen van methaanremmer Bovaer. De studie is uitgevoerd met 64 Holstein-Friesian-koeien in het midden van hun lactatie. De wetenschappers onderzochten het effect van het toevoegen van een lage dosering (60 mg/kg voer droge stof) en een medium dosering (80 mg/kg voer DS) aan de drie verschillende rantsoenen. 

Accreditatie voor Kringloopwijzer

De test op de proefboerderij in Leeuwarden moest informatie verzamelen waarmee het product kan worden geaccrediteerd in de klimaatmodule van de Nederlandse Kringloopwijzer, maar de gegevens zijn toepasbaar in heel Europa. In de Kringloopwijzer wordt methaan uitgedrukt per kilo voer. De lage dosering van Bovaer gaf 27 procent minder methaanuitstoot per kilo voer wanneer het rantsoen geen maiskuil bevatte, tot 35 procent minder methaanuitstoot per kilo voer bij het hoogste aandeel maiskuil. Bij de medium dosis was dit respectievelijk 29 en 40 procent minder methaanuitstoot.

Duurzaamheidsmaatregelen

De resultaten geven boeren inzicht in het effect van het gebruik van de methaanremmer. Bovendien bieden concrete methaanreductiegegevens de kans om individuele boeren te erkennen en te belonen voor de duurzaamheidsmaatregelen die ze nemen in hun bedrijf.