Samenwerking Wageningen Livestock Research en De Marke

‹ Terug naar overzicht

Samenwerking Wageningen Livestock Research en De Marke

Geplaatst op:

Wageningen Livestock Research en coöperatie De Marke in Hengelo (Gld) gaan een samenwerking aan op het gebied van nieuwe kennis voor de melkveesector. Beide partijen ondertekenden hiervoor een overeenkomst.

De onderzoeken zullen lopen langs de strategische thema’s Klimaat, Kringlooplandbouw, Natuurinclusief en Precisielandbouw.

Samenwerking voor verdere verduurzaming 

“Het is belangrijk dat de melkveehouderij de komende jaren verder verduurzaamt”, zegt manager Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research, het onderzoeksinstituut van WUR voor een duurzame en renderende veehouderij, over de nieuwe samenwerking. “Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de afspraken in het Klimaatakkoord en de recente hoogspanning rond het stikstofdossier. Minder verlies van nutriënten naar de omgeving, minder broeikasgassen en voldoende inkomen voor de melkveehouder. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke kan een belangrijke bijdrage leveren aan die toekomstbestendige melkveeketen. Dat is goed voor de coöperatie en voor WUR, maar ook voor de Achterhoek en de hele sector.”

Naar boerencoöperatie

Agro-innovatiecentrum De Marke is nu nog in handen van WUR. De samenwerkingsovereenkomst is een eerste formele stap om het centrum over te dragen aan de boerencoöperatie. In korte tijd hebben meer dan honderd boeren interesse geuit zich aan te sluiten bij coöperatie De Marke. Hun doel is om meer invloed te hebben op de onderzoeksagenda en ontwikkeling van de boerderij.

“We hebben nieuwe manieren nodig om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst”, aldus Andre Arfman, sinds 1 december voorzitter van Agro-innovatiecentrum De Marke. “Met coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden.”

Overname De Marke

Begin vorig jaar werd aangekondigd dat Carel de Vries van Koeien & Kansen en melkveehouder Jan Eggink De Marke wilden overnemen van Wageningen University & Research (WUR). Het plan is om het melkveebedrijf en de onderzoektrajecten voor kringlooplandbouw van het proefbedrijf in een coöperatie onder te brengen.