Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen voortaan actueler

‹ Terug naar overzicht

Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen voortaan actueler

Geplaatst op:

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is vernieuwd. De rapportage, in opdracht van Duurzame Zuivelketen opgesteld door Wageningen Economic Research, omvat alle thema’s die binnen dit duurzaamheidsprogramma aan de orde komen. De sectorrapportage werd tot nu toe op één moment voor alle thema’s tegelijk opgeleverd. Stakeholders van ZuivelNL willen echter over actuele data kunnen beschikken.

Met ingang van rapportagejaar 2021 heeft dit geleid tot een nieuw format en wordt per thema gerapporteerd. Deze vorm van rapporteren maakt dat publicatie voortaan sneller op de beschikbaarheid van data kan volgen. Alle afzonderlijke themarapportages worden vervolgens gebundeld in een interactieve Sectorrapportage.

Themarapportage Duurzame Zuivelketen

Het thema Weidegang is als pilot voor het opzetten van de nieuwe rapportagevorm genomen omdat daarvan de gegevens het snelst beschikbaar zijn. De eerste themarapportage Weidegang met cijfers over 2021 is nu in te zien.

Weidegang

In de komende maanden worden ook voor de andere thema’s rapportages over 2021 gepubliceerd. Duurzame Zuivelketen wil begin volgend jaar met de themarapportage Weidegang over 2022 komen, waarmee een start wordt gemaakt met de Sectorrapportage 2022.