Veel melkveehouders delen data zonder goede afspraken

‹ Terug naar overzicht

Veel melkveehouders delen data zonder goede afspraken

Geplaatst op:

Veel melkveehouders delen hun data met externe partijen zonder dat de machtigingen daarvoor goed zijn geregeld. Hier is veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert JoinData op basis van een online-enquête onder ruim zeshonderd melkveehouders.

Bijna 40 procent van de ondervraagde melkveehouders weet niet aan welke partijen ze in de loop der jaren een machtiging hebben gegeven voor het gebruik van hun data. Ook is vaak niet bekend voor welk doel de gegevens worden gebruikt en of het delen ervan wel veilig plaatsvindt. 

Zorgvuldig met data omgaan

Dit leidt ertoe dat een op de drie melkveehouders er vertrouwen in heeft dat er zorgvuldig met zijn data wordt omgegaan, zo blijkt uit de enquête die JoinData in februari heeft gehouden.

Meer grip

Melkveehouders kunnen meer grip krijgen op hun al dan niet gedeelde informatie door gebruik te maken van JoinData. Ze hebben vaak machtigingen afgegeven voor het gebruik van data aan toeleveranciers, afnemers en adviseurs. Dit verbetert de prestaties in de keten, maar extra aandacht voor het gemakkelijk en veilig delen van de gegevens wordt steeds belangrijker. 

Meerwaarde data delen

Het belang van datadeling neemt toe. Meer dan 30 procent van de veehouders wil meer uit deze gegevens halen. Ze zien vooral meerwaarde in nuttige inzichten die de informatie biedt als het gaat om de voerefficiency, diergezondheid, melkkwaliteit en financieel inzicht. Voordelen van het datadeling zijn volgens de melkveehouders ook de korte lijntjes met de adviseur en de mogelijkheden tot bedrijfsvergelijking.

Onlineplatform

JoinData laat melkveehouders data veilig en gemakkelijk delen via het onlineplatform Mijn JoinData. Hier kan de melkveehouder de machtigingen voor het delen van zijn gegevens inzien en beheren. Hij kan elke machtiging op elk moment activeren of intrekken en instellen voor welk doel en hoe lang zijn data wordt gedeeld.

JoinData werkt met onder meer Nedap samen in het uitwisselen van data. Het gaat om gegevens van softwareapplicaties voor melkveehouders van Nedap. Het bedrijf maakte kortgeleden bekend dat het een AR-bril voor melkveehouders ontwikkelt. Met de nieuwe  augmented reality-toepassing kan de melkveehouder bij iedere koe de beschikbare gegevens en eventuele attenties zien en ook behandelingen invoeren. Het systeem wordt nu getest op melkveebedrijven. De producent verwacht het systeem volgend jaar op de markt te brengen.