Vertrouwen melkveehouders blijft stabiel

‹ Terug naar overzicht

Vertrouwen melkveehouders blijft stabiel

Geplaatst op:

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben heeft zich in het vierde kwartaal van vorig jaar voorzichtig hersteld. Het vertrouwen van melkveehouders bleef stabiel, net als bij ondernemers in de opengrondstuinbouw,  de glastuinbouw en de varkenshouderij waar het vertrouwen met 1,5 punt toenam. Het vertrouwen nam vooral bij akkerbouwers (8 punten) en pluimveehouders (5 punten) toe. 

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van LTO-Nederland, Flynth adviseurs en accountants, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Wageningen Economic Research.

De index voor de totale land- en tuinbouw steeg met 2 punten en kwam uit op 9 punten. Na een meting vlak na het eerste kwartaal van 2020 was de index gezakt tot -4 punten, maar het steeg bij  de enquête over het vierde kwartaal van 2020 voor de derde opeenvolgende keer. Het Agrovertrouwen lag in januari nog steeds onder het langlopende gemiddelde.

Stemmingsindex gevarieerd

De huidige situatie op het bedrijf (stemmingsindex) liet een gevarieerd beeld zien bij de onderliggende sectoren in het vierde kwartaal van 2020. Bij twee sectoren steeg de index en bij vier sectoren daalde deze. De sterkste daling vond plaats bij akkerbouwers (ruim 4 punten lager), gevolgd door de melkveehouders (-2,8 punt). 

Vertrouwen in coronacrisis

De enquête is verstuurd op 5 januari en het panel kon tot 25 januari zijn mening geven. Er hebben bijna 650 bedrijven deelgenomen aan de enquête. Daarin wordt niet gevraagd naar het motief van de gegeven antwoorden. Deze wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, beleid of de eigen bedrijfssituatie.

De stemmingsindex die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft daalde met 2 punten terwijl de verwachting voor de komende twee à drie jaar verbeterde met bijna 6 punten. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex is door deze daling gezakt tot 13,5 punt. De verwachting voor de middellange termijn is door de toename weer boven het nulpunt uit s gekomen en staat nu op bijna 5 punten.