DSM test methaanremmer Bovaer op Dairy Campus

‹ Terug naar overzicht

DSM test methaanremmer Bovaer op Dairy Campus

Geplaatst op:

DSM gaat bij Dairy Campus methaanremmer Bovaer testen. De test op de proefboerderij in Leeuwarden moet informatie verzamelen waarmee het product kan worden geaccrediteerd door de kringloopwijzer. De test is opgezet samen met WUR, FrieslandCampina, Agrifirm en De Heus & ForFarmers. 

Het experiment met het veevoeradditief waarmee boeren de methaanuitstoot van koeien kunnen verlagen loopt van november tot en met februari 2020. Het staat onder supervisie van André Bannink, Sanne van Gastelen en Jan Dijkstra van WUR. De proef zal naar verwachting leiden tot minder methaan voor verschillende combinaties van gras en maiskuil in de Nederlandse situatie bij verschillende doseringen van Bovaer. De kennis die hierbij wordt opgedaan, zal in de toekomst breder worden toegepast in Europa. DSM vervolgt met de proef de implementatie van Bovaer in Nederland. 

DSM deed al 24 Bovaer-proeven

De test op Dairy Campus is een vervolg van de 24 proeven die DSM eerder met Bovaer uitvoerde met melkkoeien over de hele wereld om de veiligheid en effectiviteit van de methaanremmer aan te tonen. Deze proef moet helder maken wat de interactie is tussen verschillende rantsoenen en doseringen van Bovaer op het percentage methaanreductie. De resultaten vormen de basis voor de opname van Bovaer in carbon footprinting-tools en de ontwikkeling van economische modellen.

Project Clean Cow

Bovaer is het eerste resultaat van het project Clean Cow, een tienjarig onderzoek- en ontwikkelingsprogramma van DSM om het probleem van methaanuitstoot door vee op te lossen. In de afgelopen tien jaar werden wereldwijd op boerderijen 35 onderzoeken met rund- en melkvee met uiteenlopende voersystemen uitgevoerd. Deze toonden aan dat er een reductie van enterisch methaan van 30 procent kan worden bereikt. Enkele onderzoeken haalden tot 80 procent reductie. 

Positief voor verwaarding zuivel

“We staan in Nederland voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de agrarische sector een bijdrage moet leveren door de manier waarop we in Nederland voedsel produceren verder te verduurzamen”, aldus consortiumpartners Agrifirm, De Heus en ForFarmers. “Onderdeel daarvan is het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de sector. Onder andere door op praktisch toepasbare, diervriendelijke en economische wijze de hoeveelheid methaan die via de spijsvertering van koeien in de lucht komt te verlagen. Dit kan tevens een positieve bijdrage leveren aan de verwaarding van zuivelproducten en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de manier waarop we in Nederland voedsel produceren.”