Voerproef met kruidenrijk kuilgras voor melkvee

‹ Terug naar overzicht

Voerproef met kruidenrijk kuilgras voor melkvee

Geplaatst op:

Kruidenrijk grasland staat in de belangstelling voor biodiversiteit en voor de functionaliteit in de bedrijfsvoering. Er is echter nog beperkt onderzoek gedaan naar het voeren van kruiden en kruidenrijk gras aan melkvee. Het Louis Bolk Instituut en KTC Zegveld zijn een voerproef gestart waarin kuilgras met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. 

koe gevoerd door boer in rode overall voerproefDe eerste resultaten laten zien dat kuilgras met weegbree na een eerste gewenning goed wordt opgenomen. Wageningen Livestock Research voert aanvullende metingen naar methaanemissie uit.

Voerproef met drie rantsoenen

Binnen de proef worden drie verschillende rantsoenen gevoerd: een volledig kuilgrasrantsoen en twee rantsoenen met een derde tot twee derde smalle weegbree naast kuilgras. Er worden op verschillende momenten metingen gedaan aan voeropnames, melkproducties, voerbenutting en methaanemissies. 

Melkvee hapt goed toe

Het project onderzoekt welke bijdrage smalle weegbree in een graskruidenmengsel levert aan vermindering van de nitraatuitspoeling, lachgasemissie en ammoniakemissie en uiteindelijk aan een hogere N-benutting op bodem- en bedrijfsniveau. “We hebben tijdens de eerste weken van de proef gezien dat de koeien moeten wennen aan het kuilgras met weegbree, maar na verloop van tijd willen ze het prima opnemen”, vertelt Jeroen Pijlman, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “De melkproducties van proefgroepen liggen nu dicht bij elkaar, maar het is nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken.”

De komende weken komen er melkcontroles en worden uitgebreidere metingen gedaan aan voer en mest. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.

Smalle weegbree

Smalle weegbree is droogtetoleranter dan gras en kan minstens zo productief zijn als Engels raaigras. In de meeste mengsels voor productief kruidenrijk grasland is dan ook smalle weegbree opgenomen. In Nieuw-Zeeland wordt smalle weegbree al twintig jaar ingezet als ruwvoer. Resultaten daar laten zien dat het kruid de stikstofbenutting van melkkoeien via verschillende mechanismen gunstig kan beïnvloeden.

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZuivelNL. Kijk hier voor meer informatie.

Lees ook: Kruidenrijk grasland helpt bij meerprijs melk