Vreugdenhil Dairy Foods behaalt hogere omzet en winst

‹ Terug naar overzicht

Vreugdenhil Dairy Foods behaalt hogere omzet en winst

Geplaatst op:

Vreugdenhil Dairy Foods behaalde vorig jaar een omzet van € 768 miljoen. Dat betekent een groei van 5,2 procent in vergelijking tot 2018. Het resultaat na belasting van de zuivelonderneming kwam uit op € 17,9 miljoen en lag daarmee € 7 miljoen hoger dan in het vorige boekjaar. Aan melkveehouders kon voor levering van melk gemiddeld € 36,35 per 100 kilo worden uitbetaald. 

Vreugdenhil Dairy Foods is actief op de markt voor ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie, melkpoeders, ingrediënten voor kindervoeding en consumentenproducten. Ruim achthonderd Nederlandse melkveehouders leveren melk aan het bedrijf. In de periode van 2015 tot en met 2019 heeft het bedrijf voor ruim € 230 miljoen geïnvesteerd.

Vreugdenhil in 2020

Het bedrijf doet geen uitspraak over de verwachting voor het resultaat in 2020. De coronapandemie heeft wereldwijd geleid tot grote dynamiek in de zuivelsector en de markt voor melkpoeder in het bijzonder. Tegelijkertijd is er in de onderneming hard gewerkt aan verdere verbetering, productontwikkeling en marktontwikkeling. Tevens zijn er stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. De strategie is onlangs herbevestigd en de uitvoering daarvan loopt op schema. 

Competitieve melkprijs

De melkpoederproducent betaalt naar eigen zeggen net als Nederlandse kaasproducenten een zeer competitieve melkprijs vergeleken met de Europese melkprijzen. Tegelijkertijd behalen de meeste Nederlandse bedrijven een gezonde marge, gemiddeld zo tussen de 2 en 4 procent (gebaseerd op winst voor aftrek van rente en belastingen). Dat blijkt uit een analyse vorige maand van  Annual Insight van de melkprijzen, waarom toegevoegde waarde van belang is en hoe deze kan worden bepaald.  

Smaakvolle melk

Vreugdenhil Dairy Foods produceert melkpoeders om smaakvolle melk uit een glas te drinken, en melkpoeders als ingrediënt voor onder andere kindervoeding en de levensmiddelenindustrie, waaronder chocolade en ijs. Vreugdenhil verwerkte in 2019 circa 1,3 miljard liter melk. De melkpoederproducent opereert vanuit Barneveld, Voorthuizen, Scharsterbrug, Gorinchem en de Spaanse hoofdstad Madrid. Het hoofdkantoor staat in Nijkerk. Bij Vreugdenhil werken circa vijfhonderd medewerkers.