Weidegang blijft speerpunt voor Cono-melkveehouders

‹ Terug naar overzicht

Weidegang blijft speerpunt voor Cono-melkveehouders

Geplaatst op:

Weidegang blijft een speerpunt voor de melkveehouders van Cono Kaasmakers. Zo’n 96 procent van de melkveehouders die melk leveren aan Cono Kaasmakers liet vorig jaar de koeien grazen. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde: landelijk deed 83,7 procent van de Nederlandse melkveehouders de koeien naar buiten. 

In 2020 graasden de koeien van Cono-melkveehouders gemiddeld 185 dagen. Ze stonden tien uur per dag in de wei. De Cono-melkveehouders leverden hierdoor een extra bijdrage aan de reductie van stikstof. 

Premie voor weidegang

Cono is al langer actief op het gebied van weidegang. Sinds 2002 ondersteunt de coöperatie melkveehouders die weiden met een weidepremie. Voor de coöperatie blijf het een speerpunt, om zo van de beste kwaliteit melk de lekkerste kaas, en room voor Ben & Jerry’s te kunnen blijven maken van 100 procent weidemelk, aldus Cono Kaasmakers.

Cono-koeien staan zoveel mogelijk buiten mits het weer het toelaat. Zo wordt hittestress zoveel mogelijk vermeden. Door bijvoorbeeld ’s nachts te weiden, het land te beregenen en door het verse gras goed te rantsoeneren weten de melkveehouders de weidegang in stand te houden. Ook het jongvee wordt door Cono-melkveehouders actief geweid.  

Dierenwelzijn, duurzaamheid en kwaliteit

Weidegang is essentieel op het gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid en kwaliteit van de melk. Dat blijkt volgens Cono uit het feit dat momenteel bijna elke zuivelverwerker in Nederland deze werkwijze heeft overgenomen en ook een dergelijke premie aanbiedt. 

Nederland kent al enkele jaren een hoog niveau van weidegang. In 2019 paste 83 procent van de melkveebedrijven dit toe, blijkt uit gegevens van ZuivelNL. Dit is het hoogste percentage sinds de zuivelsector dat in 2012 via het Convenant Weidegang ging stimuleren. Toen paste 82 procent van de melkveebedrijven een vorm hiervan toe.