Weidegang: Ilvo onderzoekt impact op methaanuitstoot

‹ Terug naar overzicht

Weidegang: Ilvo onderzoekt impact op methaanuitstoot

Geplaatst op:

Ilvo onderzoekt de impact van weidegang op de methaanuitstoot van de koe. Rond 42 procent van de Vlaamse melkveehouders past weidegang toe op het bedrijf. Wat gebeurt er met de methaanuitstoot als koeien ongecontroleerde hoeveelheden vers gras eten? 

Op die vraag wil het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek (Ilvo) samen met een aantal buitenlandse onderzoeksinstellingen een antwoord zoeken met behulp van een mobiele green feed-installatie. 

Impact van weidegang

 “In de stal hebben we al een aantal voederstrategieën kunnen identificeren om de methaanuitstoot te doen dalen, maar het is ook belangrijk dat we weten hoe die uitstoot evolueert als de koeien in de weide staan”, zegt Ilvo-onderzoeker Leen Vandaele in een bericht op Vilt.

Ilvo doet al langer onderzoek om de uitstoot van melkkoeien te beperken. Tot nu toe focuste dat onderzoek zich vooral op methaanuitstoot in de stal. “We weten echter niet wat er gebeurt als er grote hoeveelheden vers gras in het rantsoen gebracht worden”, aldus Vandaele. “Dat verandert de dynamiek in de pens en we zijn niet zeker of dit een positief of een negatief effect zal hebben op de methaanuitstoot.”

Dierenwelzijn, melkkwaliteit, milieu

Op basis van een mobiele green feed-installatie is Ilvo samen met een aantal internationale partners gestart aan metingen in de uitstoot in de wei. Het onderzoek wil ook breder gaan dan enkel het meten van de methaanuitstoot. Er zal ook gekeken worden naar dierenwelzijn, milieueffecten, kwaliteit van de melk, voorkeur van de consument en de arbeid op de boerderij. “Een innovatieve verbetering op één aspect mag het liefst geen negatieve effecten hebben op andere aspecten”, luidt het. 

Concept weidegang

Het concept weidegang is afkomstig uit ons land waar consumenten steeds meer belang hechten aan melk van koeien die in de wei kunnen lopen. Melkveehouders moeten voor het label weidemelk en de premie hun koeien minstens 120 dagen per jaar en zes uur per dag laten grazen. De melkveesector moet tegen 2030 zijn methaanuitstoot met 19 procent verminderen. 

Kijk hier naar de reportage van Plattelandstv over het Ilvo-onderzoek naar weidegang.