Nieuw Nederlands Weiden: beweidingsysteem in opkomst

‹ Terug naar overzicht

Nieuw Nederlands Weiden: beweidingsysteem in opkomst

Geplaatst op:

Het Nieuw Nederlands Weiden is in opkomst. Het beweidingsysteem resulteert in een hogere melkproductie en goedkoper produceren. 

Dat komt voor een groot deel door  de constante grasopname en bijvoeding. Het weidegangmanagement gaat naar een hoger niveau en het systeem brengt rust voor boer en koe. Dit meldt Reudink, producent van biologische mengvoeders, in een uitleg over het beweidingsysteem.

Nieuw Nederlands Weiden: weideplatform 

beweidingssysteem Nieuw Nederlands Weiden

Het weideplatform in lichtgroen en de circulatie in het systeem Nieuw Nederlands Weiden. De donkergroene percelen zijn de maaipercelen. Dit voorbeeldbedrijf gebruikt zes percelen voor het weiden en zes percelen om te maaien.

Nieuw Nederlands Weiden is een robuust systeem dat goed werkt en gemakkelijker is dan omweiden. Afhankelijk van de gewenste uren die de melkveehouder wil weiden, kiest hij het aantal hectaren dat hij voor weidegang gaat gebruiken. Deze deelt hij op in even grote percelen. Vervolgens gebruikt hij vier tot zeven percelen voor het weiden; dat is het weideplatform. De rest van de percelen wordt gemaaid. De koeien lopen vervolgens iedere dag in een nieuw perceel. 

Het uitgangspunt is niet de hoeveelheid gras die er staat, maar de hoeveelheid gras die er groeit. De graslengte moet 10 tot 12 cm zijn bij inscharen en 8 tot 10 cm bij uitscharen. Wanneer er na vier tot zes weken nieuwe, gemaaide percelen zijn, dan worden deze opgenomen in de weidegang. De oude weidepercelen worden vervolgens gemaaid.

Nieuw Nederlands Weiden heeft volgens Reudink diverse voordelen. Het systeem is breed toepasbaar. Het past goed bij  AMS, hogere producties, grote koppels en wanneer er weinig huiskavel beschikbaar is.

Structuur in weidegang

Het systeem is overzichtelijk en brengt structuur in de weidegang. Melkveehouder en koe weten waar ze aan toe zijn. Het werkt flexibel; omdat het uitgaat van wat er groeit, loopt de melkveehouder minder snel vast met beweiden. Meer of minder groei van gras kan worden gecompenseerd door meer of minder bij te voeren en te weiden. Bij gelijke groei is de hoeveelheid bijvoeding gelijk.

Betere drogestofopname

Nieuw Nederlands Weiden zorgt verder voor een betere drogestofopname. De koe is in de zomer verzekerd van een hogere opname van drogestof. De pens blijft beter vol. En er is dagelijks feedback. Bij het ophalen van de koeien is aan de lengte van het gras direct te zien of er de volgende dag meer of minder moet worden geweid. En dus ook of de bijvoeding anders moet. De kwaliteit van het weidegras is hoger in vergelijking met omweiden. Ook kuilgras heeft een betere kwaliteit.