Zonnepanelen op steeds meer melkveebedrijven

‹ Terug naar overzicht

Zonnepanelen op steeds meer melkveebedrijven

Geplaatst op:

Bijna een derde van alle melkveebedrijven in Nederland maakt gebruik van zonne-energie door middel van zonnepanelen. Dat meldt onderzoeksbureau AgriDirect. 

Op basis van resultaten van zijn jaarlijkse data-actualisatie komt het bureau tot de conclusie dat 32,5 procent van de melkveehouders in Nederland gebruikmaakt van de energie van zonnepanelen op het bedrijf. Dat is een toename van ruim 5 procentpunt ten opzichte van 2019.
De data-actualisatie had plaats in het voorjaar. Ongeveer 6.000 melkveebedrijven deelden toen informatie over hun bedrijfsactiviteiten, waaronder het gebruik van alternatieve energie.

Zonnepanelen op grote en kleine bedrijven

Waar vorig jaar het percentage melkveebedrijven met zonnepanelen nog uitkwam op 27,1 procent is dit nu 5,4 procentpunt hoger. Grotere bedrijven maken het meest gebruik van zonne-energie. Zo heeft ongeveer 35 procent van de bedrijven met minimaal 150 koeien zonnepanelen. Bij bedrijven met vijftig tot honderd koeien is dit circa 25 procent.

Alternatieve energie

Zonne-energie is met afstand de meest populaire manier van alternatieve energie opwekken. Slechts 2,4 procent van de melkveehouders heeft windmolens en minder dan 1 procent maakt gebruik van biogas of aardwarmte. 64 procent geeft aan (nog) geen gebruik te maken van enige vorm van alternatieve energie.

Duurzame Zuivelketen

De toename past in het streven van de zuivelsector om meer gebruik te maken van duurzame energie. Dat is een van de doelen van de Duurzame Zuivelketen, waarin zuivelondernemingen en melkveehouders werken aan een duurzamere zuivelproductie. Het is de ambitie van de Duurzame zuivelketen, dat de Nederlandse melkveehouderij in 2030 energieneutraal is. Die ambitie sluit aan bij het nationale klimaatakkoord van de Nederlandse overheid. Hierin staat dat in 2030 minimaal 35 miljard kilowattuur aan elektriciteit duurzaam op land moet worden opgewekt.

59 procent duurzame stroom

Het gebruik van duurzame elektriciteit bij melkveehouders is in 2018 met zo’n 10 procent toegenomen. Van de stroom die melkveehouders gebruiken is 59 procent duurzaam geproduceerd, blijkt uit de sectorrapportage van de Duurzame Zuivelketen.