ZuivelNL vraagt melkveehouders om onderzoeksideeën in te dienen

‹ Terug naar overzicht

ZuivelNL vraagt melkveehouders om onderzoeksideeën in te dienen

Geplaatst op:

ZuivelNL vraagt melkveehouders om ideeën voor onderzoek aan te dragen. Via de ketenorganisatie investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks zo’n € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Met de gezamenlijke financiering van onderzoek wordt kennis ontwikkeld die melkveehouders kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering.

Met de oproep wil ZuivelNL komen tot meer vraaggestuurd onderzoek en een grotere directe betrokkenheid van melkveehouders. Ook kunnen melkveehouders aangeven of ze betrokken willen worden bij de verdere beoordeling van de projectvoorstellen.

ZuivelNL wil kennisbehoefte weten

“Het gaat ons erom de behoefte aan kennis bij melkveehouders zo goed mogelijk in beeld te krijgen”, zegt Hubert Andela, directeur bij ZuivelNL. “Zo kan elke melkveehouder in Nederland vooraf betrokken worden bij de besluitvorming over het onderzoek waaraan wij het boerengeld besteden.”

Indienen tot 1 april

Melkveehouders kunnen tot 1 april 2022 digitaal een vragenlijst invullen. Daarbij kunnen ze ook aangeven of ze mee willen doen aan een digitaal panel dat later de ingediende projectvoorstellen zal beoordelen.

Nieuwe partners

Het bestuur van ZuivelNL heeft onlangs de organisatie uitgebreid met de DDB, Dutch Dairymen Board,  en het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. De ketenorganisatie ziet dat met deze nieuwe partners, die actief zijn binnen de Nederlandse melkveehouderij, het draagvlak in de zuivelketen wordt vergroot.