Zuivelproductie in 2021 blijft stabiel, voorspelt ABN Amro

‹ Terug naar overzicht

Zuivelproductie in 2021 blijft stabiel, voorspelt ABN Amro

Geplaatst op:

De productie in de melkveehouderij staat structureel onder druk als gevolg van het stikstofbeleid. De melkveestapel zal als gevolg van opkoopregelingen licht krimpen. Dit wordt gecompenseerd door een stijging van de productie per dier. De totale zuivelproductie, die dit jaar nog met 2 procent stijgt, blijft in 2021 naar verwachting stabiel. Dit voorspelt ABN Amro in haar nieuwste sectorprognose Land- en tuinbouw. 

De melkveehouderij is tot nu toe met relatief beperkte schade door de coronacrisis gekomen. Dat komt doordat het merendeel van de zuivelproducten via het retailkanaal wordt verkocht. Voor volgend jaar verwacht ABN Amro een licht herstel van de vraag. De vraaguitval, zoals die tijdens de eerste lockdown in Nederland en in belangrijke uitvoerlanden plaatsvond, zal milder zijn bij een eventuele derde golf in 2021. 

Daling afzet foodservice 

Volgens cijfers van marktonderzoeker IRI is de supermarktverkoop van zuivelproducten in Nederland met 6 procent gestegen in de eerste zeven maanden van dit jaar. De vraag vanuit het foodservicekanaal nam wel af. Op plekken zoals treinkiosken worden zuivelproducten verkocht voor onderweg, zoals flesjes zuiveldrank of yoghurt. Nu veel consumenten thuisbleven, is de verkoop van deze gemaksproducten gedaald.

Zuivelproductie onder druk

Een daling van de verkoop van dergelijke producten zorgt voor druk op de omzet en marges bij zuivelfabrikanten. Ook de vraag vanuit het buitenland stokte als gevolg van het sluiten van de foodservicekanalen. De uitvoerwaarde van zuivel daalde sterk in april en mei, al volgde enig herstel na het opheffen van de lockdown in juni en juli. In de eerste zeven maanden van dit jaar kromp de uitvoerwaarde van zuivel met zo’n € 110 miljoen, zo’n 2 procent. 

Terwijl de vraag daalde, nam de melkaanvoer als gevolg van een hogere productie per koe toe. In zowel Nederland als Europa steeg het aanbod met 2 procent. De combinatie van een lagere vraag en een licht hogere productie zorgde voor een prijsdaling van zuivel. De prijzen van melk, boter en kaas daalden in april, maar stegen vanaf juni weer voorzichtig. De prijs van melk lag in oktober zo’n 7 procent lager dan eind 2019. 

2021: licht herstel 

Voor volgend jaar verwacht ABN Amro een licht herstel van de vraag. De vraaguitval, zoals die tijdens de eerste lockdown in Nederland en belangrijke uitvoerlanden plaatsvond, zal milder zijn bij een eventuele derde golf in 2021. De melkproductie is stabiel in 2021.

De melkproductie staat structureel onder druk als gevolg van het stikstofbeleid. Dit jaar is het kabinet begonnen met een gerichte opkoopregeling waarbij Nederlandse provincies extra geld hebben gekregen om bedrijven op te kopen die dichtbij Natura 2000-gebieden liggen. 

Volgend jaar komt er nog een tweede regeling beschikbaar. De regelingen zijn vrijwillig. In totaal is circa € 2 miljard beschikbaar voor agrarische ondernemers die willen stoppen of duurzamer willen produceren. ABN Amro verwacht dat de melkveestapel als gevolg van deze regelingen licht zal krimpen. Maar de daling van het aantal dieren wordt naar verwachting gecompenseerd door een stijging. ABN Amro verwacht daarom dat de totale productie voorlopig stabiel blijft.

Lees hier de sectorprognose Land- en tuinbouw van ABN Amro.