Coronavirus brengt stijging zuivelprijzen tot stilstand

‹ Terug naar overzicht

Coronavirus brengt stijging zuivelprijzen tot stilstand

Geplaatst op:

De wereldwijd stijgende prijzen voor de meeste basiszuivelproducten zijn in dit eerste kwartaal tot stilstand gekomen. Het gaat om de basiszuivelproducten in de meeste belangrijke exportregio’s, blijkt uit de nieuwe Rabobank Zuivelupdate. Het coronavirus speelt hierin een belangrijke rol.

Eerdere signalen van economische tegenwind en de verwachte lagere vraag naar zuivel vanuit de voornaamste importregio’s spelen mee in deze ontwikkeling, zo blijkt het kwartaalbericht van de Rabobank.

Gevolgen van coronavirus

Het coronavirus heeft wereldwijd gevolgen voor de zuivelconsumptie en logistiek: “In gebieden zoals Azië en de Verenigde Staten, waar foodservice een belangrijke pijler onder de zuivelconsumptie is, wordt de grootste impact verwacht”, stelt Richard Scheper, zuivelanalist Rabo Research. “Door het coronavirus eten mensen immers aanzienlijk minder buiten de deur, en valt die afname weg.” Mogelijk wordt een deel van de krimp gecompenseerd door een verschuiving richting retailkanalen.

De logistieke gevolgen om importregio’s in met name Azië te kunnen bevoorraden lijken op dit moment de grootste impact te hebben op veel westerse zuivelverwerkers en handelaren. In het komend kwartaal wordt rekening gehouden met aanhoudende druk op de prijzen voor basiszuivelproducten als gevolg van deze veranderde marktomstandigheden. 

Chinese zuivelketen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus raken de Chinese maatschappij en economie, maar ontwrichten momenteel ook de Chinese zuivelketen en -consumptie. Vooral de foodservicesector wordt naar verwachting hard geraakt, terwijl door lagere retailverkopen de afbouw van voorraden langzamer gaat dan normaal. Er wordt dit jaar ook een groei verwacht van de Chinese melkproductie van 2,5 procent. Veel (extra) Chinese melk wordt verwerkt melkpoeder, met als gevolg extra opbouw van melkpoedervoorraden en een lagere importbehoefte.

De Rabobank verwacht dat de Chinese zuivelconsumptie in de eerste helft van dit jaar met circa 8 procent zal dalen. Een herstel van 1,5 procent wordt vooralsnog verwacht in de tweede helft van het jaar. Voor de eerste helft van 2020 schat de Rabobank de daling van de importbehoefte in op ongeveer -23 procent en voor het gehele jaar op -19 procent.

Wereldwijde stijging melkproductie 

In het vierde kwartaal van 2019 steeg de melkproductie in de voornaamste zuivelexporterende landen tot 0,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De gezamenlijke groei van de melkproductie in deze regio’s zal dit jaar toenemen tot bijna 1 procent, verwacht de Rabobank.

Ook in Nederland productiegroei 

In januari en februari klom de melkproductie in Nederland met respectievelijk 3,3 procent en 1,5 procent. Voor dit jaar verwacht de Rabobank een groei van de melkproductie van ruim 1 procent. De verwachting is voornamelijk gebaseerd op een efficiëntere benutting van fosfaatrechten en betere groeiomstandigheden dan vorig jaar. Sectorspecialist Melkveehouderij Marijn Dekkers: “We maken ons op voor een nieuw groeiseizoen. Veel zal echter afhangen van het weer de komende maand. Het natte voorjaar is goed voor aanvulling van de grondwaterstand, maar zorgt ook voor mogelijke strubbelingen van de voorjaarswerkzaamheden en de afzet van mest. Hierdoor kan de prijs licht onder druk komen, net als de grasgroei van de eerste snede.”

Het volledige rapport  is te lezen op Zuivelupdate maart 2020.