Nieuws

Nieuws

Markt

MCC Vlaanderen: Kwaliteit Vlaamse melk behoudt topniveau


In Vlaanderen zijn de melkveehouders er in 2019 in geslaagd de kwaliteit van Vlaamse melk op topniveau te behouden, meldt MCC Vlaanderen in haar jaarverslag…
Lees meer
Nieuws

Visie

Nieuwe vleesketen met melkveebedrijven Royal A-ware


De melkveebedrijven die melk leveren aan Royal A-ware voor de melk van Albert Heijn, maken deel uit van een nieuw op te zetten vleesketen. 
Lees meer
Visie

Nieuws

Biogas Plus nieuwe partner in project monomestvergisting


Jumpstart heeft met Biogas Plus een nieuwe partner voor installaties voor monomestvergisting. 
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

coronacrisis

coronavirus

FrieslandCampina: omzet stabiel, resultaat onder druk


FrieslandCampina kende dit jaar een sterke start met resultaten boven vorig jaar, maar de coronapandemie heeft in het tweede kwartaal grote impact op bedrijfsvoering en…
Lees meer
Nieuws

Bedrijf

Rechtbank verklaart Melkmachine Centrum Noord failliet


Melkmachine Centrum Noord (MCN) in Drachten is door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard.
Lees meer
Visie

Nieuws

Thermofiele sporenvormende bacteriën kunnen problemen geven


Thermofiele sporenvormende bacteriën kunnen problemen veroorzaken voor zuivelproducenten. 
Lees meer
Visie

Nieuws

Ketenproject 'Emissiearm veevoer' krijgt subsidie


Het ketenproject 'Emissiearm veevoer' heeft voor het doorontwikkelen van de innovatie subsidie ontvangen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (Efro). 
Lees meer
Bedrijf

Nieuws

VkusVill begint boerenstadswinkel in Amsterdam


VkusVill, een Russische winkelformule met verse lokale producten, heeft onlangs haar eerste Nederlandse winkel geopend. 
Lees meer
Bedrijf

Nieuws

Melkveehouders Milk Trading Company boeren goed


De Milk Trading Company heeft in de afgelopen twee jaar voor haar 208 leden-melkveehouders gemiddeld een extra melkopbrengst van € 2,44 boven de prijs van…
Lees meer