Boeren Vlist-polders werken samen aan verduurzaming

‹ Terug naar overzicht

Boeren Vlist-polders werken samen aan verduurzaming

Geplaatst op:

Twintig boeren in de polders bij de Vlist gaan samenwerken in maatregelen die de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren en de melkveehouderij verduurzamen.

De overeenkomst die de boeren hiervoor onlangs ondertekenden, betreft maatregelen in de polders Bonrepas, Noord-Zevender, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart. Het gaat om een gebied van 350 ha. De ondernemers in het gebied kunnen met de ondertekening een subsidieaanvraag doen.

Drukdrainage

De boeren willen in de polders onder andere 450 km onderwaterdrainage aanleggen, de biodiversiteit verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2), verminderen. Bij vier boerenbedrijven wordt drukdrainage aangelegd, net als bij de Bedrijvenproef Sturen met Grondwater in Spengen, om de grondwaterstand in het voorjaar te verhogen. Ook willen meer agrariërs de omstandigheden voor weidevogels verbeteren.

Twee studiegroepen

Bij de samenwerking zijn twee studiegroepen Adaptieve Kringlooplandbouw betrokken. Deze richten zich op een duurzame bedrijfsvoering bij de deelnemende boeren, zoals het verbeteren van de mineraalhuishouding. Het doel is de ammoniakuitstoot en uitspoeling van nutriënten te verminderen.