Certificatieschema On the way to PlanetProof voor melk bekend

‹ Terug naar overzicht

Certificatieschema On the way to PlanetProof voor melk bekend

Geplaatst op:

De Stichting Milieukeur heeft voor duurzamer geproduceerde melk het certificatieschema met het internationale keurmerk On the way to PlanetProof vastgesteld.

Zuivelbedrijven – waaronder FrieslandCampina dat een duurzame melkstroom van Top Zuivel wil gaan lanceren – en supermarktformules hebben plannen om volgend jaar duurzaam geproduceerde melk in de schappen te zetten.

Het schema, dat de Stichting in september aankondigde, geldt van 6 december 2018 tot 1 januari 2022. Per januari 2020 worden een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd en worden een aantal ambitieniveaus verhoogd. Bij de ontwikkeling van het certificatieschema zijn maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en wetenschap betrokken.

Open schema

Melkveebedrijven moeten voor het keurmerk melk produceren die voldoet aan de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn en aan eisen voor biodiversiteit en klimaat. Ook gelden criteria voor weidegang en grondgebondenheid voor On the way to PlanetProof.

Het is een open schema zodat alle zuivelproducenten kunnen deelnemen. Voor het verwerken van melk tot gecertificeerde zuivelproducten geldt het certificatieschema Bewerkte en Verwerkte producten.

Thema’s integrale verduurzaming

Om voor PlanetProof in aanmerking te komen moeten melkveehouders voldoen aan de algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier en weidegang. Ook gelden de thema’s biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn en diergezondheid. Melkveehouders moeten op drie thema’s voldoen aan het basisniveau en op minstens een van de thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau.

Circa 10 procent kan voldoen

In Nederland bestaan verschillende vormen van melkveehouderij die ieder eigen sterktes op het gebied van duurzaamheid hebben. Het ene bedrijf presteert beter op biodiversiteit, het andere op klimaat. Het integrale schema houdt hier rekening mee. Naar schatting circa 10 procent van de Nederlandse melkveehouders kan aan de gecombineerde criteria voldoen.

Verduurzamen op meer thema’s

Melkveebedrijven kunnen met het schema op meerdere thema’s verder verduurzamen. Dit kan ertoe leiden dat verbeteringen op het ene onderdeel bij bedrijven soms minder scoren op andere onderdelen. Het certificatieschema wordt de komende jaren op basis van opgedane ervaringen aangescherpt.

Lees HIER meer over het certificatieschema van On the way to PlanetProof Melk.