Drenthe stelt subsidie innovaties melkveehouderij open

‹ Terug naar overzicht

Drenthe stelt subsidie innovaties melkveehouderij open

Geplaatst op:

De provincie Drentje heeft tot half december de subsidieregeling Samenwerking voor innovaties melkveehouderij Drenthe 2018 opengesteld. Voor de regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor innovatieprojecten die bijdragen aan een of meer van de vier doelstellingen uit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur. Er is in totaal € 1,5 miljoen voor de regeling beschikbaar.

Drenthe subsidie innovatie melkveebedrijvenDe vier doelen vanuit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur zijn:

· Drentse ondernemers behoren tot de top van de duurzame grondgebonden melkveehouderij;
· Drentse melkveehouders werken met gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat, ammoniak, broeikasgassen en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau;
· Drentse ondernemers opereren zo veel mogelijk klimaatneutraal;
· De omgang met het landschap door Drentse ondernemers bevordert de biodiversiteit.

Subsidie aanvragen

Subsidie op grond van deze openstelling kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband met ten minste één landbouwer en waarin geen van de partijen meer dan 70 procent van de subsidiabele kosten voor haar rekening neemt. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe via het SNN.

Meer informatie: Provincie Drenthe