Drone met multispectrale camera herkent weideresten

‹ Terug naar overzicht

Drone met multispectrale camera herkent weideresten

Geplaatst op:

Op Dairy Campus is een methode getest om met dronebeelden weideresten automatisch op te sporen. De drone helpt om een beter beeld van het grasaanbod te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Amazing Grazing op Dairy Campus. 

De melkveehouder kan aan de hand van de  berekening van de oppervlakte met geweigerde weideresten deze voor de aankomende beweiding aftrekken van de aangeboden oppervlakte. Zo kan hij het werkelijke grasaanbod correct inschatten.

Weideresten opsporen

Beweiden leidt vrijwel altijd tot bosvorming, dat zijn restanten gras die koeien niet opvreten. De grashoogte is op goed afgegraasde plekken na het beweiden tussen de bossen 4 tot 8 centimeter lager dan de grashoogte op de geweigerde plekken in en rondom de bossen. De oppervlakte met relatief lang gras na beweiding is een indicator voor bosvorming. 

NDVI maat voor grashoogte

De drone waarmee Amazing Grazing testte heeft een multispectrale camera die opnames maakt van rood en nabij-infrarood licht dat vanaf het grasgewas wordt weerkaatst. De verhouding tussen rode en nabij-rode weerkaatsing wordt gebruikt om de Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) te berekenen. Dit blijkt een goede maat voor de grashoogte, zo komt uit metingen naar voren.

Wanneer is gras bos?

Een grenswaarde helpt bossen te herkennen. Naarmate de gemiddelde grashoogte van een beweid perceel hoger is is ook de grenswaarde hoger. Vanwege het verband tussen grashoogte en NDVI is er een grenswaarde voor de NDVI waarboven het gras als bos kan worden aangeduid. De grenswaarde stijgt ook hier naarmate de gemiddelde NDVI van het beweide perceel hoger is.

Merer informatie: Dairy Campus