Eiwitten beter benutten met raffinage najaarsgras

‹ Terug naar overzicht

Eiwitten beter benutten met raffinage najaarsgras

Geplaatst op:

Door najaarsgras dusdanig te bewerken dat eiwit en mineralen vrijkomen en opgeslagen kunnen worden, worden de nutriënten in het gras beter benut. DLV Advies onderzoekt samen met Delphy en ABZ Diervoeding of raffinage van najaarsgras de geschikte methode is.

Met de mobiele raffinage-unit van Grassa wordt het najaarsgras uit elkaar gehaald tot fracties die kunnen worden ingezet als voereiwit voor de koeien. (Foto: MacMonagle-macmonagle.com)

In het kader van het project ‘Raffineren van najaarsgras’ zijn er deze week drie bijeenkomsten in Friesland, Drenthe en Groningen. De grasraffinages die met een nieuwe versie van een mobiele raffinage-unit worden gedemonstreerd, vinden plaats in Warstiens, Doezem en Zuidlaren.

Raffinage najaarsgras 

De proef met grasraffinage richt zich op melkveehouders in de noordelijke provincies. Een aantal van hen ververzamelt zelf in het najaar versgemaaid gras. Met de raffinagetechniek van Grassa wordt dit najaarsgras uit elkaar gehaald tot fracties. Deze kunnen vanuit economisch en milieuoogpunt worden ingezet als voereiwit voor de koeien. Het project onderzoekt of het raffineren van eiwitrijk gras de melkveehouder beter renderende afzetmogelijkheden biedt dan het te voeren aan jongvee, droogstaande koeien of te verkopen als overtollig ruwvoer. 

Najaarsgras: hogere eiwitwaarde

Door najaarsgras zo te raffineren dat het eiwit en de mineralen vrijkomen en als aparte eenheden worden opgeslagen, kunnen nutriënten beter worden benut. Eiwit kan bijvoorbeeld worden ingezet als vervanger voor aangekocht eiwit in aanvulling op ruwvoerrantsoenen. Dit beperkt voeraankopen en zorgt voor een verhoogde efficiëntie van aangewende stikstof uit bemesting. Zo wordt graseiwit voereiwit. 

Lage eiwitwaarden in de zomer

In de zomer is het ruw eiwit in vers gras laag; door droogte en hoge temperaturen is de beschikbaarheid van stikstof (N) laag waardoor de eiwitwaarden nog lager zijn. In het najaarsgras stijgt de eiwitwaarde door de nawerking van stikstof uit eerder toegediend drijfmest en gaat de voederwaarde van het gras omhoog. Door de kortere daglengte in het najaar worden de aanwezige eiwitten niet meer allemaal omgezet in voor de koe te benutten nutriënten. Het gevolg is vaak een hogere melkureumwaarde.

Kijk hier voor meer informatie.