Friese en Zuid-Hollandse boeren zetten zich in voor weidevogels

‹ Terug naar overzicht

Friese en Zuid-Hollandse boeren zetten zich in voor weidevogels

Geplaatst op:

Met de start van het broedseizoen zetten negen partijen, waaronder LTO Noord, zich in om minimaal 100 ha nieuwe bloem- en kruidenrijke weideranden in Friesland te realiseren. Het is dit jaar het doel van de campagne Grutsk op ús Greidefûgels die van start ging bij boer Tjeerdsma in De Veenhoop, bericht de provincie Friesland.

Weidevogels

Frans Kloosterman (voorzitter Bond Friese Vogelwachten), Peet Sterkenburgh (LTO-Noord) en gedeputeerde Johannes Kramer (provincie Friesland).

Alle boeren in Friesland ontvangen het magazine Grutsk op ús Greidefûgels. Daarin roepen de partijen boeren op om weideranden in te zaaien met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel.

Ook in Zuid-Holland

Ook de provincie Zuid-Holland maakt zich samen met agrariërs, natuurorganisaties en vrijwilligers sterk voor extra leefruimte voor weidevogels in het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027. In het Actieplan staat dat de provincie meer plasdrasgebieden wil aanleggen, onder meer eigen graslanden in een aantal polders. Om de kwaliteit van de weide- en akkervogelgebieden te verbeteren krijgt boerenland onder andere percelen met kruidenrijker grasland en wordt de mestgift beperkt.

Kerngebieden voor weidevogels

Op grond van de provincie, bijvoorbeeld in de Zuidpolder van Delfgauw, worden in samenwerking met gemeenten en Staatsbosbeheer kerngebieden voor weidevogels ingericht. In drie regio’s wordt bekeken hoe het aantal insecten, het bodemleven en de oppervlakte aan kruidenrijk grasland kan worden verhoogd.

Actieplan Boerenlandvogels

Het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 dat op de website van de provincie staat, is opgezet met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam.