KoeMonitor: nieuwe systematiek voor borging diergezondheid

‹ Terug naar overzicht

KoeMonitor: nieuwe systematiek voor borging diergezondheid

Geplaatst op:

Belangenorganisaties van zuivelondernemingen (NZO), melkveehouders (LTO, NMV) en dierenartsen (KNMvD, CPD) onderzoeken de introductie van KoeMonitor. Dat is een nieuwe systematiek om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in de melkveehouderij te borgen.

KoeMonitor bundelt het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB), de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM), KoeKompas en andere management- en borgingssystemen. Hierdoor vervalt de overlap tussen deze systemen en ontstaat er een efficiëntere en transparantere werkwijze voor melkveehouders, dierenartsen en de zuivelindustrie.

Wereldwijd erkenning

De Nederlandse zuivelsector krijgt wereldwijd veel erkenning voor de wijze waarop hij de kwaliteit van zijn producten en de voedselveiligheid borgt. Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de (inter)nationale wet- en regelgeving en de steeds strenger worden eisen van afnemers en de maatschappij, werkt de sector voortdurend aan verbetering van de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid. Met de introductie van KoeMonitor wordt een nieuwe stap gezet. KoeMonitor bestaat uit de onderdelen KoeData, KoeAlert en KoeKompas.

KoeData

KoeData is de nieuwe naam voor de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM). Het maakt de diergezondheid op een melkveebedrijf inzichtelijk. Elk kwartaal wordt de ontwikkeling van elf kengetallen van een individueel melkveebedrijf vergeleken met landelijke gemiddelden. Zo krijgen melkveehouders en dierenartsen inzicht in de ontwikkeling van de diergezondheid op het melkveebedrijf op basis van objectieve, landelijke data.

KoeAlert

KoeAlert is een werkwijze om attentiekoeien te signaleren. Het geeft inzicht in het herkennen en omgaan met attentiekoeien. Met KoeAlert kan uitvoering worden gegeven aan de EU-hygiëneverordening. Op grond van de EU-hygiëneverordening mogen veehouders alleen melk van gezonde koeien leveren. Voedingsmiddelenbedrijven mogen alleen melk van gezonde koeien ophalen en verwerken tot voedingsmiddelen.

KoeKompas

KoeKompas bestaat al geruime tijd als managementinstrument en is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Hiermee werken melkveehouders samen met hun dierenarts aan de verdere verbetering van de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Tijdens een beoordeling door een hiervoor opgeleide dierenarts wordt de stand van zaken en de mogelijke risico’s op gebied van diergezondheid en dierenwelzijn op het bedrijf in kaart gebracht en beoordeeld. KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de bedrijfsvoering.

Vanaf januari 2020

Het is de bedoeling dat de nieuwe systematiek vanaf januari 2020 beschikbaar is, zodat zuivelondernemingen die desgewenst dan kunnen toepassen. Tot die tijd hebben melkveehouders, dierenartsen en zuivelondernemingen te maken met de huidige afzonderlijke instrumenten die de diergezondheid, en het dierenwelzijn borgen en monitoren. Elk instrument heeft zijn eigen doel en historie en is gebaseerd op de EU-hygiëneverordening, nationale wetgeving en/of op eisen van derde landen en afnemers.