Lactatie op maat: eerste resultaten zijn bekend

‹ Terug naar overzicht

Lactatie op maat: eerste resultaten zijn bekend

Geplaatst op:

In het project Lactatie op maat zijn de resultaten bekend van een proef met 150 koeien op Dairy Campus. Ze werden in het afgelopen jaar geïnsemineerd met drie verschillende wachttijden na afkalven om te kijken naar het effect van verschillende tussenkalftijden op de gezondheid en prestaties van melkvee.

Lactatie op maatDe eerste kalveren van deze verschillende inseminatiemomenten zijn inmiddels geboren. Na dit kalfmoment van de proef worden de koeien zes weken intensief gevolgd op het gebied van gezondheid, melkproductie, voeropname en energiebalans.

Verschillende wachttijden

De koeien die tot aan 2020 op Dairy Campus worden gehouden, zijn direct na het afkalven ingedeeld in drie proefgroepen met een verschillende wachttijd tot inseminatie voor onderzoek naar insemineren vroeg, normaal of laat na afkalven. De koeien worden vervolgens gedurende de volledige lactatie en ook tijdens de start van de daaropvolgende lactatie gevolgd.
De eerste proefgroep had een vrijwillige wachttijd van vijftig dagen van afkalven tot eerste inseminatie, een wachttijd die veel bedrijven aanhouden. De tweede proefgroep kreeg een verlengde wachttijd naar 125 dagen en voor de derde proefgroep ging deze naar tweehonderd dagen. Deze variatie in wachttijd tot eerste inseminatie geeft een grote variatie in lactatielengte.

Naar optimale lactatielengte

Het doel van het project is in beeld krijgen welke strategie het best past bij welk type koe, rekening houdend met levensduur, levensproductie, diergezondheid, vruchtbaarheid en het economisch resultaat.

De onderzoekers richten zich ook op het identificeren van koekenmerken die in vroege lactatie al aangeven hoe een koe gaat reageren op een normale of verlengde wachttijd van afkalven tot eerste lactatie. Deze koekenmerken moeten de veehouder handvatten geven voor het optimaliseren van de inseminatiemoment en uiteindelijk dus de lactatielengte per individuele koe.

Lactatie op Maat

Lactatie op Maat is een vierjarig programma dat duurt tot juni 2021. Het is onderdeel van het onderzoeksprogramma One Health for Food (1H4F) en de publie-private samenwerking Duurzame Zuivelketen. Het programma wordt gefinancierd door ZuivelNL en het ministerie van LNV. Naast onderzoek op Dairy Campus is er een netwerk van veehouders waarmee informatie over praktijkervaringen en eerste onderzoeksresultaten wordt uitgewisseld.