Meer Drentse melkveehouders krijgen steun bij verduurzamen

‹ Terug naar overzicht

Meer Drentse melkveehouders krijgen steun bij verduurzamen

Geplaatst op:

Nog eens tweehonderd melkveebedrijven in Drenthe krijgen in februari de gelegenheid om een duurzaamheidsplan voor hun bedrijf op te stellen. Dit is een vervolg op de pilot Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe waarmee de provincie Drenthe vorig jaar al 45 melkveehouders financieel ondersteunde om samen met een adviseur een eigen duurzaamheidsplan te maken.

Duurzame melkveehouderij DrentheHet aanbieden van een duurzaamheidsplan helpt de Drentse melkveehouderij toekomstgericht en duurzaam te maken. Het plan geeft enerzijds inzicht in waar het melkveebedrijf staat ten opzichte van de landelijke doelstellingen. Anderzijds biedt het handvatten om aan de slag te gaan met de thema’s kringloop, sociaal-economische aspecten, watermanagement, bodem, energiescan en biodiversiteit.

Drenthe moet koploper worden

De provincie wil samen met LTO Noord, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, natuurorganisaties en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt melkveehouders in Drenthe stimuleren om een koploperspositie op het gebied van duurzaamheid in Nederland in te nemen. Provinciale Staten hebben € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor maatregelen om de sector in Drenthe te helpen bij verduurzaming.
Meer informatie: Duurzame Melkveehouderij Drenthe