Meer weidegang bij melkveehouders FrieslandCampina

‹ Terug naar overzicht

Meer weidegang bij melkveehouders FrieslandCampina

Geplaatst op:

Steeds meer leden-melkveehouders van FrieslandCampina kiezen voor weidegang. Dit jaar is er voor het vijfde jaar een stijging in het aandeel weidegang van de leden, namelijk naar rond 83 procent.

Dit jaar stappen 248 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina over naar weidegang, zo blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar. 

Weidegang neemt ieder jaar iets toe

Het aandeel leden-melkveebedrijven dat de koeien buiten in de wei laat grazen is sinds 2015 ieder jaar iets toegenomen, meldt FrieslandCampina. Was dit percentage in 2015 77,9 procent, in 2016 ging het naar 78,2 procent, in 2017 naar 79,4 procent en vorig was het aandeel 81,2 procent. Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december na afloop van het weideseizoen.