Melkgeitenbedrijven wachten goede vooruitzichten

‹ Terug naar overzicht

Melkgeitenbedrijven wachten goede vooruitzichten

Geplaatst op:

Accountants- en adviesbureau Abab voorziet een goede prijsontwikkeling van geitenmelk. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de melkprijs ongeveer 3 cent hoger dan vorig jaar. Toen leidde een forse toename van de melkproductie tot een verdere daling van de melkprijs.

Het aanbod wordt de komende jaren afgeremd door het verbod op uitbreiding van bedrijven. Het gezondheidsonderzoek naar een mogelijk hoger risico op longontsteking mondde vorig jaar in diverse provincies uit in een uitbreidingsverbod voor de sector.

Melkprijs en productie dalen, kosten stijgen

De melkprijs is met 7,6 procent gedaald van € 63,40 naar € 58,54 per 100 kg melk. Ook de productie per geit ging terug van 1.175 kg in 2017 naar 1.157 kg per geit in 2018. De kosten van krachtvoer stegen met 1,4 cent per kg melk, het gevolg van een prijsstijging en van de invoering van Vlog-voer. De toename van de ruwvoerkosten met 0,68 cent per kg melk kwam vooral door de lagere ruwvoerwinning vanwege de droogte waardoor voorraden krompen. De hogere veekosten kwamen met name door de forse hogere prijzen van strooisel. De kosten hiervan namen toe met ongeveer 1,5 cent per kg melk.

Kritieke opbrengstprijs

De kritieke opbrengstprijs steeg vorig jaar naar 52,65 cent per kg melk. Deze verschilt echter sterk tussen de bedrijven onderling. Voor bedrijven met een hoge kritieke opbrengstprijs geeft het verbod op uitbreiden ruimte om hun bedrijfsvoering te optimaliseren, de financiële buffer te vergroten en te zorgen dat de kostprijs daalt.

De kritieke opbrengstprijs zegt hoe gevoelig een bedrijf is voor een daling van de melkprijs. Hij geeft aan wat een geitenhouder minimaal voor de melk moet ontvangen om op jaarbasis aan financiële verplichtingen en privéonttrekkingen te kunnen voldoen. In deze prijs zijn geen vervangingsinvesteringen of eventueel verschuldigde belastingen opgenomen.

Trends van referentiebedrijven

In de melkgeitenmonitor van MijnABAB zijn per kwartaal de trends van de referentiebedrijven te volgen. Door inzicht in actuele cijfers kunnen melkgeitenbedrijven nieuwe doelen stellen of tijdig hun koers verleggen.