Melkveebedrijf gaat natuurgebied beheren

‹ Terug naar overzicht

Melkveebedrijf gaat natuurgebied beheren

Geplaatst op:

Melkveebedrijf Verburg-De Groot gaat natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden beheren. De melkveehouders gaan de polder zodanig beheren dat bijzondere natuurwaarden behouden blijven en het  tevens een gezonde bedrijfsvoering heeft, meldt de provincie Zuid-Holland.

“We vinden het een uitdaging om met onze mogelijkheden en kennis de natuur zo goed mogelijk te beheren en te ontwikkelen. Juist omdat we er zo dicht bij betrokken zijn kunnen we direct op de omstandigheden inspelen. De bijzondere graslanden in het gebied zijn naar ons idee goed in te passen in de melkveehouderij”, aldus Ewout Verburg van Verburg-De Groot.

Polder Achterdijk is door de provincie Zuid-Holland ingericht als compensatie voor de natuurwaarden die verloren gingen door de aanleg van het fietspad Arkel-Leerdam. De polder is 6 ha groot en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Openbare verkoop

Verburg-De Groot werd na een openbare verkoopprocedure door de provincie geselecteerd als meest geschikte koper voor polder Achterdijk. Om het leefgebied voor bijzondere soorten te kunnen behouden, is gericht natuurbeheer van de polder noodzakelijk. De provincie laat daarom het beheer van Achterdijk over aan andere partijen die beschikken over meer ervaring en ook meer materieel en personeel om het gebied duurzaam te beheren.

Aanvullende inrichting

Om het leefgebied van de bijzondere dier- en plantensoorten in polder Achterdijk in stand te houden, is aanvullende inrichting nodig. Als voorwaarde bij deze verkoop heeft de provincie daarom een pakket aan inrichtingsmaatregelen meegegeven, dat in de komende twee jaar door de nieuwe eigenaar moet worden uitgevoerd. Daarna volstaat naar verwachting regulier onderhoud om de bijzondere natuurwaarden in stand te houden. De provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden en op de bereikte resultaten voor de natuur.