Melkveebedrijven gaan warmte melk en mest hergebruiken

‹ Terug naar overzicht

Melkveebedrijven gaan warmte melk en mest hergebruiken

Geplaatst op:

Twee melkveehouders in Groningen – Wouter Schep in Holwierde en Jan Pieter van Tilburg in Hellum – gaan een nieuwe gecombineerde techniek testen waarbij de warmte van melk en mest op eigen erf opnieuw wordt gebruikt.

Hergebruik warmte melk en mestDe techniek wordt in twee verschillende situaties getest. Bij melkveebedrijf Schep in Holwierde gaat het om een proef in een nieuwe melkput, wachtruimte en ligplaatsen; bij Van Tilburg in Hellum betreft het de huidige mestkelder. Als de techniek bij beide bedrijven goed werkt zal deze bij veel mestkelders toegepast kunnen worden.

Nieuwe gecombineerde techniek

Het opnieuw gebruiken van melkwarmte samen met de mestwarmte is een nieuwe gecombineerde techniek. De melkwarmte is bij de gemiddelde melkveehouder te gering om de spoelinstallatie, kalvermelk, kantine en de woning in koudere perioden van warmte te voorzien. Wel is er in deze wintermaanden voldoende mest beschikbaar om hier warmte aan te onttrekken.

Provincie Groningen

Naast hergebruik van de warmte moet de test de ammoniakuitstoot uit mest verminderen en het stalklimaat en de mestkwaliteit verbeteren, zo meldt de provincie Groningen. De provincie draagt rond € 55.000 – 40 procent van de subsidiabele kosten – bij aan dit proefproject dat wordt begeleid door L’orèl Consultancy. Het project loopt tot en met april 2019, in mei volgt een open dag.