Melkveehouders gaan stikstofuitstoot aanpakken

‹ Terug naar overzicht

Melkveehouders gaan stikstofuitstoot aanpakken

Geplaatst op:

LTO Nederland, het NAJK, de NMV en Netwerk Grondig hebben een gezamenlijke Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij opgezet, gesteund door Nevedi en de de NZO.

De Nederlandse Zuivelorganisatie NZO onderzoekt de mogelijkheid van een indicator voor stikstofbenutting van de koe via het ureumgehalte in de tankmelk, terwijl Nevedi-leden de indicator gaan gebruiken bij onder andere advies aan melkveehouders. De sectorpartners gaan zich met een programma voor kennisverspreiding en voer- en managementmaatregelen collectief inspannen voor betere kennis en bewustwording rondom stikstofreductie.

Overschrijding stikstofplafond

De Nederlandse melkveehouderij dreigt boven het stikstofplafond uit te komen. Dit plafond, dat ons land is overeengekomen met de Europese Commissie, wordt vanaf volgend jaar ook opgenomen in de Nederlandse Meststoffenwet en maakt maatregelen nemen urgent.

Stikstofreductie Melkveehouderij

Binnenkort worden de definitieve stikstofproductiecijfers 2018 verwacht. Om structurele overschrijding van het stikstofplafond te voorkomen verzocht minister Schouten van LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de melkveehouderijsector begin dit jaar om maatregelen te nemen die leiden tot een lagere stikstofproductie. Dit heeft geresulteerd in de sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij.

Reductie mineralenuitscheiding

De Nederlandse melkveehouderij heeft samen met ketenpartners al gewerkt aan reductie van mineralenuitscheiding van de melkveestapel. Melkveehouders hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de reductie van de hoeveelheid fosfaat in de dierlijke mest. De sectorpartijen gaan nu met elkaar ook de stikstofemissie verlagen en de mineralenkringloop verder sluiten.

Lees HIER en HIER meer over de Sectoraanpak Stikstofreductie Melkveehouderij.