Milk Trading Company ook van start in Nederland

‹ Terug naar overzicht

Milk Trading Company ook van start in Nederland

Geplaatst op:

Er is nu ook een Milk Trading Company in Nederland. De coöperatie ging vorige week van start tijdens de oprichtingsbijeenkomst bij DLV Advies in Uden.

MTC Nederland is voor en door melkveehouders opgericht om gezamenlijk in actie te komen op de melktermijnmarkt en daarmee prijsrisico’s af te dekken door op elk gewenst moment het niveau van de melkprijs vast te zetten.

Inzicht in de markt

“Het is belangrijk dat de melkveehouders inzicht hebben in de markt. Vanuit DLV Advies begeleiden we de melkveehouders en voorzien we ze van de juiste marktinformatie. Daarop bepaalt het bestuur zijn keuze over het vast te zetten prijsniveau”, aldus Niek Groot Wassink, die namens DLV Advies plaatsneemt in het bestuur.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan zijn leden over het niveau van de vastgezette prijzen. Een afvaardiging van het bestuur spreekt elkaar tweewekelijks om de markt te analyseren samen met DLV Advies en coöperatie MTC België. Groot Wassink: “Het bestuur moet dicht op de markt zitten om de mogelijkheden te benutten om prijzen scherp vast te zetten.”

Extra melkopbrengst 1,75 eurocent

De afgelopen maanden meldden tientallen melkveehouders zich voor dit nieuwe initiatief. Groot Wassink: “De succesvolle resultaten van de MTC in België in het afgelopen jaar maken melkveehouders enthousiast om ook in Nederland deel te nemen. In België werd vorig jaar een extra nettomelkopbrengst van 1,75 eurocent per kg melk aan de leden uitgekeerd.”

Maar niet alleen de hogere melkprijs is een resultaat. “Ik merk dat het handelen op de termijnmarkt melkveehouders ook slimmer maakt. Hun kennis en inzicht van de markt groeit zienderogen.”

MTC Nederland heeft ruimte voor nieuwe leden. De komende periode worden er   informatiebijeenkomsten georganiseerd over het handelen op de termijnmarkt en het toetreden tot de coöperatie.

MTC België

In Belgie bestaat de melkcoöperatie nu twee jaar.   “Momenteel hebben we 65 leden met een hedgingcapaciteit van circa 25 miljoen liter melk op jaarbasis en een melkjaarproductie van de leden van 110 miljoen”, aldus Dirk Coucke, ceo gedelegeerd bestuurder.

De Milk Trading Company Belgie is opgezet naar het voorbeeld van de Pig Trading Company die er enige jaren geleden werd opgericht. Dit samenwerkingsverband van varkenshouders wil zich eveneens beter indekken tegen de volatiliteit op de markt.