‘Natuurinclusief voor een goede toekomst’

‹ Terug naar overzicht

‘Natuurinclusief voor een goede toekomst’

Geplaatst op:

Het model van natuurboerderij Hoeve Stein is bedrijfseconomisch en ecologisch in orde, maar toch zien boeren in de omgeving dit niet als haalbaar of wenselijk voorbeeld. Wat valt er te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Wageningen Environmental Research onderzocht op verzoek van de provincie Zuid-Holland de resultaten van de experimenten met natuurbeheer bij melkveebedrijf Hoeve Stein in Oukoop. In het rapport ‘Natuurinclusief voor een goede toekomst’ wordt bekeken hoe het melkveebedrijf in de afgelopen acht jaar het proces, de bedrijfsvoering en de ecologie naar natuurbeheer heeft doorlopen.

Natuurbeheer door een melkveebedrijf

Op Hoeve Stein van maatschap De Goeij wordt sinds 2011 geëxperimenteerd met natuurbeheer door een melkveebedrijf. In de pilot is nagegaan hoe een gangbare melkveehouderij met 85 koeien en 40 ha grond werd omgevormd tot een biologische natuurboerderij met 140 koeien en 200 ha natuurgrond.

Er werd een bedrijfsplan gemaakt plus een plan voor inrichting en beheer van de natuur. De schaalsprong van het bedrijf kon worden gerealiseerd door het afwaarderen van landbouwgrond en het pachten van grond van Staatsbosbeheer. De overheid betaalde de waardedaling van de grond in ruil voor het omzetten van de bestemming landbouwgrond in natuur. Het bedrijf ruilde hiermee intensiever te gebruiken grasland om voor een grotere oppervlakte extensief grasland. De vergoeding voor de waardedaling werd geïnvesteerd in extra grond en een moderne potstal.

Veranderde fosfaatregelgeving

Het bedrijfsplan en de capaciteit van de stal gingen uit van tweehonderd koeien. Door de veranderde fosfaatregelgeving kunnen er echter 140 koeien worden gehouden. Maatschap De Goeij heeft gereageerd door in te zetten op verhoging van de melkproductie per koe, zo weinig mogelijk investeren in machines en door bezuinigen op arbeid. Hiermee is het bedrijf economisch gezond. Voor nog niet al het natuurbeheer ontvangt Hoeve Stein een vergoeding. Ook wanneer dat op orde is blijft melk de grootste inkomstenbron.

Natuurbeheer

Over het geheel genomen is het natuurbeheer op orde. In de geterrasseerde slootkanten is een grote diversiteit aan planten en insecten te vinden. Het aantal weidevogels vertoont gestage achteruitgang. Bij de inrichting van de oevers is grond vrijgekomen. Dit is gebruikt om lagere percelen op te hogen: voor de bedrijfsvoering was dit behulpzaam, maar het heeft de omstandigheden voor weidevogels verslechterd.

Meer informatie? Klik HIER.