Nedap en JoinData gaan samenwerken in data-uitwisseling

‹ Terug naar overzicht

Nedap en JoinData gaan samenwerken in data-uitwisseling

Geplaatst op:

Nedap en JoinData willen gaan samenwerken in het uitwisselen van data voor melkveehouders. Beide bedrijven tekenden een intentieverklaring voor een strategische samenwerking om data van softwareapplicaties voor melkveehouders van Nedap via het JoinData-platform te ontsluiten. De boer blijft daarbij aan het roer staan van zijn datastromen.

Van links naar rechts: Sener Celik (director JoinData), Ruben Wegman (ceo Nedap), Ton Loman (bestuursvoorzitter JoinData), Bertino Verstege (managing director Nedap Livestock Management), Jan Anne Kuipers (manager R&D Nedap Livestock Management), Jos Tholen (Business Development JoinData). 

“Om data voor de veehouder tot waarde te brengen, is het van belang relevante inzichten te genereren”, aldus Bertino Verstege, algemeen directeur van Nedap Livestock Management. “Dat doen we met onze softwareapplicaties. Daarnaast levert het de veehouder veelal meerwaarde op als data kunnen worden geïntegreerd in diverse systemen en worden gecombineerd met overige data afkomstig van zijn eigen bedrijf of daarbuiten. Het faciliteren van dergelijke integraties is essentieel om zowel de veehouder als de sector in de toekomst efficiënter en duurzamer te laten produceren.” 

Melkveehouder houdt regie

Volgens Verstege is het van belang om de veiligheid, kwaliteit en transparantie van de data-uitwisseling te waarborgen, zodanig dat de veehouder de regie houdt over zijn data. “Het platform dat JoinData ontwikkelt en de mogelijkheden die het de aangesloten veehouders biedt sluiten daarom naadloos aan bij onze visie op dit gebied.”

Nedap en JoinData: ‘Positie agrarisch ondernemer versterken’

“Wij zijn ervan overtuigd dat met het aansluiten van Nedap een belangrijke stap wordt gezet om innovatie in de agrifood sector aan te jagen, naast het feit dat veel partijen interesse zullen hebben in de data die Nedap-applicaties produceren”, aldus Sener Celik, directeur JoinData. “We gaan samenwerken aan het versterken van de positie van de agrarisch ondernemer.”

De komende maanden gaan beide partijen de samenwerking verder uitwerken.