Nieuw dossier Melkveehouderij en duurzaamheid

‹ Terug naar overzicht

Nieuw dossier Melkveehouderij en duurzaamheid

Geplaatst op:

Groen Kennisnet heeft een nieuw dossier over Melkveehouderij en duurzaamheid samengesteld. Ontwikkelingen in de sector, duurzaamheidsprestaties en duurzaam ondernemerschap komen aan bod. Het dossier bevat naast informatie ook presentaties, een checklist en een opdracht voor studenten.

Het nieuwe dossier Melkveehouderij en duurzaamheid brengt centrale thema’s, zoals die binnen Duurzame Zuivelketen – de samenwerking tussen de zuivelondernemingen (NZO) en de melkveehouders (LTO) – worden opgepakt. Het dossier is een project van Wurks, Wageningen University and Research Knowledge Sharing.

Presentaties over duurzaamheidsprestaties

Het dossier bevat presentaties over duurzaamheidsprestaties en behandelt ontwikkelingen in de structuur van bedrijven en de sector. Duurzaamheidsthema’s zoals mest, klimaat, weidegang, dierenwelzijn, biodiversiteit en grondgebondenheid worden verder belicht. Ook de relatie tussen ondernemerschap en duurzaamheid komt aan bod met data en indicatoren voor de best presterende bedrijven binnen de melkveesector.

Internationale aandacht

Ook internationaal krijgt duurzaamheid binnen de melkveehouderij aandacht via het Dairy Sustainability Framework (DSF) waarbij Duurzame Zuivelketen en FrieslandCampina zijn aangesloten. In het dossier staan internationale ontwikkelingen van duurzaamheid in de melkveehouderij met links naar duurzaamheidsrapporten in andere landen.

Opdracht voor studenten

Studenten vinden in het dossier naast presentaties ook een opdracht, ontwikkeld door Hogeschool Van Hall Larenstein. Hier moeten ze strategieën voor verschillende typen melkveehouders ontwikkelen en vervolgens het gesprek aangaan met stakeholders rond deze melkveehouders om hun visie op duurzaamheid te achterhalen. Voor studenten die internationale boerderijstages doen is een checklist duurzaamheid ontwikkeld.